angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 26. 8. 2017

25. August 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK BFZ, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 31. 8. 2017) a Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 15. 9. 2017). Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke Futbalnet.sk (Futbalnet / Zväzy / BFZ / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje odohrať v zmysle SP, čl. 37/2: II. liga, 8. kolo ŠTK Šamorín – Lok. Košice 15. 9. o 16:00 hod.

Schvaľuje odohrať v zmysle SP, čl. 36/3: II. liga, 11. kolo Poprad – Komárno v obrátenom poradí, t. j. 7. 10. 2017 v ÚHČ na ihrisku v Komárne a v jarnej časti (26. kolo) na ihrisku v Poprade.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny

Slovnaft Cup, 3. kolo: Šimonovany – ViOn ZM-Vráble 31. 8. o 17:00; Dubnica – Prešov, Kalša – Podbrezová, Harichovce - Spiš. Nová Ves 12. 9. o 16:00; Malacky – Slovan 12. 9. o 16:30; D. Lužná – Petržalka 14.9. o 16:00.

U19:

3. kolo: Slovan – Podbrezová 17. 10. o 13:00; 4. kolo:  Trnava – DAC 30. 8. o 11:00, Senica – Trenčín 6. 9. o 14:00, Bardejov – Žilina 13. 9. o 14:00,  Michalovce – Prešov 27. 9. o 14:00.

U17/16:

4. kolo: Trenčín – Trnava 30. 8. o 13:00/15:15, Žilina – Michalovce 30. 8. o 14:00/16:15; 10. kolo: DAC – Slovan 7. 11. o 12:00/14:15.

U15/14:

2. kolo: Nitra – Slovan 14. 9. o 13:00/15:00.   

U13/12:

1. kolo: Skalica – Slovan 27. 8. o 10:00/11:30;  2. kolo: Trebišov – Stropkov 30. 8. o 10:00/11:30, Trenčín – ViOn 14. 9. o 15:00/16:30; 11. kolo: Stropkov – Trebišov 3. 11. o 13:30/15:00.

ŠTK – ženský futbal:

Schválila zmeny:

II. liga ženy, sk. A: Zlaté Moravce–Vráble bude hrávať na ihrisku CALEX Zl. Moravce.

II. liga ženy, sk. C: Liptovský Mikuláš bude hrávať na ihrisku Liptovský Trnovec o 11:00 hod.

Odhlásenie zo súťaže:

l. liga ženy / juniorky: MŠK Slovan Trenčianske Teplice dňom 24. 8. 2017. Družstvá vyžrebované s týmto družstvom budú mať v daný termín voľno.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U95: Macdonald Ngwa Niba (FC Nitra, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 20. 8.

U96: Sebastian Nebyla (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 24. 8.

U97: Zsombor Ollári (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U16), vylúčený za HNS - úmyselné kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 24. 8.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U98: Marián Jarabica  (FK Senica, Fortuna liga), od 20.8.

U99: Ján Krivák (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), od 19. 8.

U100: Christian Bros (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 20. 08.

U101: Jaroslav Kubrický (AFC Nové Mesto n. Váhom, II. liga).          

U102: Ján Krivák (FK Železiarne Podbrezová B, II. liga), obaja od 24. 8.

U103: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky na predstaviteľov SFZ, použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska a poškodenie zariadenia štadióna) počas a po stretnutí 5. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 30. 8. Zároveň žiada klub o zaslanie spôsobu vysporiadania vzniknutej škody na majetku.

U104: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 30. 8.

U105: Martin Dobrotka (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U69 a za HNS (vulgárny výrok voči R) po stretnutí 4. kola FL FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 17. 8. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti, uložené U69.

U106: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U70 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava  – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U107: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U72 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U108: FK Inter Bratislava (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U73 a za HNS divákov (vhadzovanie predmetov smerom k HP, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – Inter Bratislava, podľa čl. 58/1b, f  DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U109: Albert Rusnák. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U74 a za HNS (vulgárny výrok voči delegovaným osobám) počas stretnutia 3. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – FK Inter Bratislava, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a a čl. 16 DP, od 13. 8.

U110: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k situácii zo 41. minúty stretnutia 3. kola II. ligy Partizán Bardejov – FK Poprad.

U 111: Michal Hamuľak (Partizán Bardejov, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U76.

U112: Slavomír Kica (FK Poprad, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U75 a na základe stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za HNS (sotenie hráča domácich č. 21 Michala Hamuľaka) počas stretnutia 3. kola II. ligy Partizán Bardejov – FK Poprad, podľa čl. 49/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 13.8. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti, uložené U75.

U113: FK Poprad (II. liga). Berie na vedomie podnet klubu voči delegátovi stretnutia 3. kola II. ligy Partizán Bardejov – FK Poprad a odstupuje vec na doriešenie komisii delegátov SFZ.

U114: MFK Lokomotíva Zvolen. Upozorňuje klub na splnenie U78.

U115: Juraj Jarábek. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U86 a za vyjadrenia v masmédiách (kritika voči R) po stretnutí 4. kola FL FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2a čl. 12/2 a čl. 36/2a DP.

U116: AFC Nové Mesto nad Váhom.  Berie na vedomie stanovisko klubu k U90 a pokračuje v šetrení veci.

U117: ŠK Slovan Bratislava. Berie na vedomie stanovisko klubu k U93 a pokračuje v šetrení veci.

U118: MŠK Fomat Martin. Berie na vedomie podnet (ID 76643) a pokračuje v šetrení veci.

U119: FC Union Nové Zámky. Žiada klub o stanovisko k úhrade odstupného za hráča Alexandra Budovcová, podľa čl. 37 ods. 1 RaPP, spolu s potvrdením o úhrade odstupného, do 30. 8.

U120: Daniel Petruška. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U3 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2017.

U121: Berie na vedomie podnet komisie SFZ pre riadenie II. ligy a žiada komisiu o vysvetlenie povahy podnetu zo dňa 23. 8. 2017 a v prípade, že ide o odvolanie podľa čl. 81 a nasl. DP v zmysle čl. 83/3 DP, vyzýva podávateľa podnetu o jeho doplnenie, podľa čl. 83/1f, h a čl. 82/1e DP v lehote do 31. 8.

U122: FK Dukla B. Bystrica. Berie na vedomie splnenie U1063.

U123: Ján Krivák. Na základe Správy delegáta stretnutia za HNS (vulgárny výrok voči R po udelení 2. ŽK/ČK) v stretnutí 1. kola II. ligy AFC Nové Mesto nad Váhom - FK Železiarne Podbrezová B, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 24. 8. DS si menovaný vykoná po vykonaní U102.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31. 8. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia: 29. 8. o 17:00 Slovensko WU17 - NMŠK Bratislava Ruc, Smolíková, Parilák, ihrisko Veľký Biel.

Oznamuje termín tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 31. 8. - 3. 9. v T. Lomnici. Pozvánka a program boli zaslané e-mailovou poštou.

Oznamuje termín tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. - 9. 10. v T. Lomnici, s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase konania prvého kempu.

Ospravedlnenia: Jekkel 9. 9., Hrdlička od 17. 8., do prihlásenia, Nemček 23. 8.,  Kolofík 6. 9. a 12. - 13. 9., Zemko 23. 8., Mihalík 16. 9., Mišková 5. - 12. 9., Pozor 9. 9., Perát 30. 8., Barenčík 9. - 10. 9.

Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Sluk 23. 8., Richtárik 5. - 15. 9., Minárčik 25. - 27. 8., 1. - 9. 9., Hracho 3. - 5. 9., Zábranský 13. - 17. 9., Špila 3. - 5. 9., Vais 9. 9.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Repa 1. – 20. 9., Lônčík 1. 9. a 3. – 5. 9., Benovič 3. 9., Tomášová 30. 8., Eperješi 2. – 6. 9., Kovalčík 2. – 6. 9., Labanc 2. – 6. 9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

Oznamuje klubom, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží priamo alebo nepriamo riadených SF viac ako jedno družstvo (A, B,C), že sú povinné vytvoriť súpisky všetkých týchto družstiev v papierovej forme a do 30. 8. 2017 ich doručiť Exekutíve SF (akceptujú sa aj zoskenované súpisky zaslané na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk

 

Exekutíva v oblasti riadenia R a D:

  • Oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční 2. 9. 2017 v Sport&Training centre v Púchove, s prezentáciou o 8:30 hod. Program seminára bude R a D zaslaný e-mailom.
  • Pozýva kluby v termíne 2. 9. 2017 o 9:30 hod. do Sport & Training Centra v Púchove na pracovno-neformálne stretnutie. Pozvánka a program stretnutia bol klubom zaslaný na ich mailové adresy.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

Oznamuje, že prihlášky do súťaže FEJ U-20 je potrebné zadať cez ISSF do 31. 8. 2017.

Výkonný výbor SF: 

Pozýva trénerov a asistentov trénerov všetkých reprezentačných tímov SF na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. 8. 2017 od 12:30 hod. v hoteli Galileo v Žiline. Účasť nutná.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18 je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk / legislativa / predpisy sfz / rozpisy a manualy) a jeho tlačenú verziu je možné zakúpiť si v sídle SFZ v cene 12.- €/ks. Kontakt: michal.kalny@futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.

Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.