Výberové konanie na pozíciu personálny riaditeľ

pondelok, 05.06.2017
|
Posledná aktualizácia 05.6.2017 16:17

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz vyhlasuje výberové konania na: personálny riaditeľ, projektový manažér


BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz vyhlasuje výberové konanie na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér.

HR SFZ – nástup 03.07.2017

- požiadavky:

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské I. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

Personálny manažment

Požadovaná prax

minimálne 2 roky v odbore

*Prax v riadiacej pozícii výhodou

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Osobnostné predpoklady a ďalšie schopnosti:

Komunikatívnosť

Samostatnosť

Zodpovednosť

Flexibilita

Schopnosť pracovať pod tlakom

Schopnosť rýchlo sa adaptovať v novom prostredí a problematike

Znalosť Zákonníka práce, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa personálnej agendy

Ekonomické znalosti:

Personálny manažment

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk

Vodičský preukaz:

B

 

- náplň práce:

 • riadenie oddelenia ľudských zdrojov

 • plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti, príprava stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia

 • implementácia systému hodnotenia a odmeňovania pracovníkov v zmysle Zákonníka práce a iných súvisiacich predpisov

 • nastavenie programu ďalšieho vzdelávania a iných benefitov pracovníkov (kultúra, šport, voľný čas)

 • definovanie pozícii a požiadaviek na ich obsadenie, spracovanie pracovných náplní zamestnancov

 • vypracovanie rozpočtu oddelenia

 • organizácia a vedenie výberových procesov podľa aktuálnych potrieb spoločnosti

 • administratívne spracovanie náborovej agendy vrátane nástupu, výstupu a mzdových podkladov zamestnancov

 • príprava a implementácia plánov pre stabilizáciu zamestnancov a motivačných procesov
  v spoločnosti

 • návrh sociálneho systému pre zamestnancov podľa interných smerníc

 • vedenie a koordinácia integrácie ľudských zdrojov a stratégií s obchodnou stratégiou, celkovou stratégiou a organizačným plánovaním

 • sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov

 • navrhovanie personálneho obsadenia jednotlivých výkonných tímov, ako aj organizačnej štruktúry SFZ

 • nastavovanie systému školení a participácia na školiacich aktivitách

 • príprava a implementácia interných predpisov SFZ súvisiacich s personálnou agendou

 • pravidelná aktualizácia organizačnej štruktúry SFZ a kompletnej databázy pracovníkov SFZ

 • zabezpečenie implementácie Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa personálnej agendy

 

Projektový manažér SFZ – nástup 03.07.2017

- požiadavky:
Vzdelanie
Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské I. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

právne, ekonomické, stavebné alebo manažérske zameranie

*Prax v odbore projektového manažmentu výhodou

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Osobnostné predpoklady a ďalšie schopnosti:

Komunikatívnosť

Samostatnosť

Zodpovednosť

Flexibilita

Riadiace a manažérske schopnosti

Schopnosť pracovať pod tlakom

Logické myslenie v súvislostiach a schopnosť rozmýšľať právne so znalosťou ekonomických aspektov problematiky

Schopnosť rýchlo sa adaptovať v novom prostredí a problematike

Znalosť futbalu

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk

Vodičský preukaz:

B

- náplň práce:

 • administratíva a manažment investičných projektov SFZ
 • komunikácia s ministerstvami, verejnými inštitúciami, bankami, partnermi, členmi SFZ a príslušnými orgánmi verejnej správy podľa potreby
 • riešenie zmluvných vzťahov, objednávok, účtovných dokladov
 • spracovanie vyúčtovania investičných projektov na FIFA a UEFA
 • spracovanie vyúčtovania dotácií a príspevkov poskytnutých z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • príprava podkladov na Výkonný výbor SFZ a Konferenciu SFZ, podkladov do výročnej správy SFZ a iných podkladov v rámci výkonu činnosti
 • spracovanie prezentácií a podkladov pre oddelenie PR ohľadom investičných projektov SFZ
 • spolupráca na príprave a implementácii strategického plánu SFZ
 • príprava podkladov pre výberové konania na dodávateľov
 • koordinácia výberových konaní a verejných súťaží na výber dodávateľov
 • spolupráca pri príprave a novelizácii smerníc a ďalších predpisov SFZ

Peter Šurin
Mohlo by vás zaujímať

Novinárske akreditácie na GALA GRASSROOTS FUTBALU 2019

24.2.2020 18:55

STANOVISKO SFZ K FINANCOVANIU VÝSTAVBY MOL FOOTBALL ACADEMY

05.12.2018 11:38

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

Slovenský futbalový zväz podpísal Memorandum o spolupráci s občianskym združením Integrácia svieti pre všetky deti rovnako

02.10.2018 15:49

SFZ - Nová stratégia „FUTBAL PRE ĽUDÍ“ schválená

14.5.2020 12:44

STANOVISKO SFZ K ZÁSAHU NAKA V PRÍPADE ŠPORTOVEJ KORUPCIE

07.7.2018 20:18

Oznam pre návštevníkov Siene slávy

10.8.2017 10:22

ZMENA TERMÍNU: Hapalova nominácia na ME U21 dnes o 20:45

06.6.2017 16:45

Hapalova nominácia na ME U21 v utorok o 20:15

05.6.2017 22:48

Obrovský záujem o miliónový projekt

28.4.2017 13:40

Pre divácky komfort nestačí len moderný štadión

15.11.2016 16:47

Tréner Jankech v Sieni slávy trenčianskeho futbalu

14.11.2016 10:06

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.