Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

piatok, 08.08.2014
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 13:21

BRATISLAVA (SFZ) - Kluby, hráči a tréneri v týchto dňoch môžu v týchto dňoch dať hlas kandidátom na ich zástupcov v Komore SFZ pre riešenie sporov


Dnes sa začínajú historicky prvé voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov. V nich majú možnosti zástupcovia klubov, hráčov i trénerov vybrať svojich zástupcov. 6 členovia Komory zastupujú kluby (4 členovia za kluby združené v ÚLK a 2 za ostatné kluby) a 6 členovia zastupujú hráčov a trénerov (4 členovia za hráčov a 2 za trénerov). Tieto voľby sú dôležité nielen z pohľadu slovenského futbalu, ale aj celej slovenskej športovej verejnosti, keďže sa po prvýkrát v slovenskom športovom hnutí bude voliť elektronicky.

"Elektronické hlasovanie predstavuje unikátnu možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o osobách a veciach dôležitých pre celú futbalovú rodinu. Som rád, že práve Slovenský futbalový zväz je lídrom v zavádzaní nových technológií, ktoré pomôžu rýchlo a efektívne zistiť názory a vôľu každého, kto sa aktívne podieľa na slovenskom futbale. SFZ ako najväčšie športové hnutie by malo prirodzene určovať smer, ktorým sa môže uberať celý slovenský šport," povedal k prvým elektronickým voľbám prezident SFZ Ján Kováčik.

"Hlasovať sa bude prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu. Kluby majú k nemu prístup prostredníctvom svojich klubových ISSF manažérov, hráči a tréneri prostredníctvom svojich osobných kont. Po prihlásení sa do systému prejdú do elektronickej podateľne, kde uvidia 'Elektronické voľby' a tam môžu hlasovať za svojich kandidátov. Je to veľmi jednoduché a rýchle, netreba nikam chodiť," povedal vedúci IT úseku SFZ Ján Letko. Hlasovanie sa začalo dnes o polnoci a skončí sa v utorok 12. augusta 2014 o 23:59. Všetci kandidáti spolu s ich životopismi a motivačnými listami sú zverejnení na stránke volby.futbalsfz.sk.

Na konferencii Slovenského futbalového zväzu 6. júna 2014 boli zvolení predseda (Miroslav Hlivák) a podpredseda (Žaneta Surmajová) Komory SFZ pre riešenie sporov. Komora ako orgán zabezpečenia spravodlivosti by mala byť moderným a dynamickým orgánom, ktorý bude riešiť problémy klubov, hráčov a trénerov samotných. Komora vznikla ako nový orgán pre zabezpečenie spravodlivosti podľa vzoru FIFA - Dispute Resolution Chamber, keďže vo svetovej futbalovej verejnosti je potreba prejednať spory, ktoré majú nižšiu hodnotu alebo nepatria do pôsobnosti Rozhodcovského súdu (RS).

Konečné rozhodnutia Komory síce nebudú exekučným titulom v zmysle právneho poriadku SR, ale budú dostatočným podkladom pre konanie disciplinárnej komisie, ktorá má efektívne nástroje na zabezpečenie splnenia povinnosti uloženej v rozhodnotí Komory. "Práve stabilný, nezávislý a nestranný orgán, Komora SFZ pre riešenie sporov, by mal dobre, kvalitne a rýchlo rozhodovať športové spory, ktoré viac-menej pravidelne vznikajú v športovom živote. Tak bude prispievať k vymožiteľnosti práva a mala by sa stať vzorom pre celé športové hnutie na Slovensku,"povedal vo svojom príhovore na konferencii v Senci predseda Komory Miroslav Hlivák.

Značky
keywords
Elektronické voľby
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

16.9.2016 13:23

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

16.9.2016 13:24

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

VIDEO: Ako vzniká elektronický zápis v II. lige staršieho dorastu?

16.9.2016 18:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.