FIFA/SFZ - Zmena termínov prestupových období pre ročník 2020/2021

Posledná aktualizácia 26.6.2020 10:20

BRATISLAVA (SFZ) – Trojmesačné prerušenie súťaží z dôvodu šírenia COVID-19 sa logicky muselo prejaviť aj na následnej činnosti na futbalovom poli po opätovnom reštarte.

Príslušné orgány SFZ v tejto súvislosti komunikovali s partnermi na UEFA a FIFA, aby chodu líg, plynúcemu k záveru ročníka 2019/20 a následne spusteniu sezóny 2020/21 nič nebránilo. 
Jedno z opatrení súviselo s návrhom na zmenu termínov prestupových období na súťažný ročník 2020/21. FIFA tento návrh oficiálne schválila.
Úprava prestupového obdobia pre profesionálov vychádzala z prijatého návrhu na zmenu RaPP, ktorý schválil výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 2. júna 2020.
Zmena termínov prestupových období vychádza z návrhu prezídia ÚLK. Koniec letného registračného obdobia, teda dátum 5. október, je koordinovaný v rámci asociácie Európskych líg, ktorej sme členom. Posun je logický vzhľadom na aktuálnu situáciu, ovplyvnenú vypuknutím celosvetovej pandémie a vyplýva zo zmenených termínov jednotlivých sezón,“ ozrejmuje výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.   

Registračné obdobie pre profesionálov na súťažný ročník 2020/21

- od 18.07.2020 do 05.10.2020 (letné registračné obdobie)
- od 04.01.2021 do 03.02.2021 (zimné registračné obdobie)


Pôvodné registračné obdobie bude platiť po súťažnom ročníku 2020/21

- od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie)
- od 25.01. do 21.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie)


Značky
Osoba
Michal Mertinyák
Téma
Zmena termínov prestupových období
SFZ
ÚLK
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.