II. liga – Zástupcovia klubov na stretnutí o licenčnom systéme

streda, 20.02.2019
|
Posledná aktualizácia 20.2.2019 14:14

autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – V stredu (20. februára 2019) sa na pôde Slovenského futbalového zväzu stretli zástupcovia druholigových klubov. Hlavnou témou bolo licenčné konanie pre sezónu 2019/20.

Za SFZ privítal predstaviteľov klubov generálny sekretár Jozef Kliment. „Som veľmi rád, že sme sa mohli stretnúť. Viem, že ohľadom licenčného systému ste sa stretli už v minulom roku, preto sme považovali za vhodné, pokračovať v týchto poradách. Vytvorili sme licenčný systém pre celý slovenský futbal a verím, že sme nastavili správnu cestu. Verím, že vzájomná spolupráca nám pomôže k skvalitneniu našej práce,“ povedal na úvod Kliment.

Po ňom predstavil hlavné ciele licenčného systému predseda licenčnej komisie Juraj Obložinský. „Licenčný systém má pomôcť k zlepšeniu hospodárskej a finančnej výkonnosti klubov, zvýšeniu ich transparentnosti a dôveryhodnosti. Vďaka systému sa má predchádzať tomu, aby sa klub nedostal do takých ťažkostí, že nebude môcť dohrať súťaž. Systém má slúžiť na rozvoj mládeže, ochraňovať integritu a nerušený priebeh klubových súťaží UEFA a dvoch najvyšších slovenských futbalových súťaží mužov. Systém má zároveň chrániť hráčov, trénerov a zamestnancov, aby kluby boli schopné napĺňať svoje záväzky. Ľudovo povedané, máme sa prikrývať takou perinou, na akú máme,“ priblížil základné ciele licenčného systému Obložinský.

Zástupcovia druholigových klubov počas sedenia k licenčnému systému.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Priestor na stredajšom stretnutí venovali zástupcovia SFZ aj ekonomickým záležitostiam v kluboch. „Prostredníctvom licenčného systému sa má dosiahnuť zlepšenie hospodárskych výsledkov. Kluby majú hospodáriť transparentne a posledné obdobie ukazuje, že sa dá rok ukončiť v zelených číslach,“ vravel odborník pre finančné licenčné kritériá a člen licenčnej komisie Andrej Rozvadský.

Celkovo je pre druholigové tímy v Smernici klubového licenčného systému SFZ vyčlenených 30 článkov. Je rozdelená do piatich častí – športové, infraštruktúrne, personálno-administratívne, právne a finančné kritériá. Rozpráva sa v nich napríklad o zdravotníckej starostlivosti, rasovej rovnosti, sekretariáte klubu, licenciách pre hlavného trénera a jeho asistenta, o usporiadateľoch, registrácii hráčov a písomných zmluvách s profesionálnymi futbalistami či o infraštruktúre klubov a ich domácich štadiónoch.

Na záver sa prítomným prihovoril predseda komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik. „Chcel by som sa poďakovať všetkým prítomným. Verím, že sedenie nám pomôže v rozvoji ďalšej pozitívnej spolupráce,“ zaprial si Richtárik.


Branislav Sarňák
Značky
Súťaž
2.liga
Autor
Branislav Sarňák
Osoba1
Osoba1
Osoba
Osoba
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.