angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komisia pre štadióny a ihriská (KŠI)

Ladislav LIPTÁK (predseda) 0911 270 454  ladislav.liptak@futbalsfz.sk

Roman UVÁČEK (sekretár) 0905 649 468 roman.uvacek@gmail.com

Milan VORČÁK (infraštruktúra štadiónov) 0905 442 486 mvorcak@promiprojekt.sk

Miloš KOPČA (certifikácia štadiónov) 0903 245 060 mikostav@stonline.sk

Vendelín NOVYSEDLÁK (člen) 0903 622 024 novysedlak@olsanka.sk

 Smernica o infraštruktúre štadiónov 2018