Ospravedlnenie slovenským skautom

Posledná aktualizácia 30.9.2020 16:54

Vážený pán Lizák, riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu,

Prepáčte. Týmto slovom chcem začať svoje ospravedlnenie voči Vám ako aj všetkým slovenským skautom. Verte mi, že nebolo najmenším úmyslom znevážiť Vašu dlhoročnú a záslužnú činnosť na poli mimoškolskej práce s mládežou a ďalších skvelých aktivít, ktoré robíte vo voľnom čase a bez nároku na honorár.

Uvedomujem si, že moje slová, ktoré som použil na ilustráciu nelogických zákazových opatrení štátnych orgánov smerom k futbalu a športu mohli vyznieť voči skautskému hnutiu dehonestujúco. Mrzí ma to a chcem Vás ubezpečiť, že v žiadnom prípade nebolo mojím cieľom sa voči nemu akokoľvek znevažujúco vyhraňovať. Naopak súhlasím s Vami, že v úsilí o zabezpečenie všestranného rozvoja mladej generácie môžeme a mali by sme byť spojencami.

Ešte raz sa Vám veľmi ospravedlňujem a ďakujem aj za zaslané skautské publikácie.
Na oplátku, takto symbolicky ponúkam svoju ruku na zmierenie a posielam Vám v mene SFZ kolekciu kníh o slovenskom futbale.

S úctou,

Ján Kováčik

Prezident

Značky
Autor
SFZ
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.