GRASSROOTS - Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U15

streda, 19.12.2018
|
Posledná aktualizácia 20.12.2018 08:53

SFZ (BRATISLAVA) - Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu nahradil projekt „Centralizovanej prípravy“. Pre koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi má projekt zásadný význam, kategórie U12 – U15 sú „predprípravou“ pre mládežnícke reprezentačné družstvá SR. Článok bol publikovaný v 3. čísle magazínu technického úseku SFZ "Asistent trénera."

Rozhovor s koordinátorom programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže Lukášom Benedikom. 

Kedy vznikol projekt „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U15 a ako hodnotíte jeho doterajší prínos?

„Funguje od roku 2015 a jeho hlavnou úlohou je vy- hľadávanie a podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 - U15 na úrovni regionálnych a oblastných výberov. Od vzniku projektu sa každým ro- kom snažíme o jeho skvalitňovanie po materiálnej a tiež odbornej stránke. Teší nás, že v roku 2017 sa uskutočnil v Púchove a okolí prvý Regionálny turnaj pre kategóriu U14 práve z hráčov vybraných z projektu PPT. Tento rok sme sa posunuli zas o krok ďalej. Druhý Regionálny turnaj bol už dvojdňový a predstavili sa na ňom okrem kategórie U14 aj hráči kategórie U13. Dejiskom turnaja bol Poprad a okolie. Projekt PPT sa budeme snažiť na základe doterajších skúseností a poznatkov posúvať dopredu vo všetkých smeroch.“

Výbery U12, U13 a U14 sa v rámci Oblastných futbalových výberov pravidelne stretávajú raz do mesiaca na spoločných tréningoch. Ako hodnotíte ich úroveň a kvalitu hráčov?

„Na jednotlivých zrazoch ObFZ sa osobne nezúčastňujem v takej miere, aby som mohol objektívne odpovedať na otázku kvality hráčov. V blízkej budúcnosti je však aj toto jeden zo zámerov – navštíviť jednotlivé zrazy a vidieť mladých hráčov v tréningovom procese. Sledoval som však pozorne spomínané Regionálne turnaje U13/U14 a môžem povedať, že pohybové schopnosti, či herné zručnosti boli na dobrej úrovni, hoci išlo o hráčov mimo licencovaných klubov FA/ÚTM.“

Systém výberu hráčov nie je pri takom množstve hráčov jednoduchý. Ako funguje komunikácia medzi trénermi mládeže SFZ v jednotlivých regiónoch s trénermi mládeže a funkcionármi v kluboch bez licencie mládeže SFZ?

„Za výber hráčov do oblastných a regionálnych výberov je zodpovedný tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne. Na výbere hráčov do oblastných a regionálnych výberov participujú aj jednotlivé komisie mládeže a TMK príslušných ObFZ a RFZ."

Do oblastných futbalových výberov U12 – U14 sa odporúča zaradiť aj dievčatá, prípadne spraviť aj čisto dievčenské tréningové zrazy. Aká je odozva? Darí sa tento zámer napĺňať?

„Dievčatá sú súčasťou výberov na úrovni ObFZ, ich počet na tejto úrovni nie je taký aby sme mohli zorganizovať pre nich samostatný zraz. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.“

Najmä v kategóriách U12 a U13 je potrebná intenzívna ko- munikácia trénerov mládeže SFZ v jednotlivých regiónoch s trénermi mládeže a funkcionármi v kluboch bez licencie mládeže SFZ.

Je niečo, čo by ste radi odprezentovali alebo odkázali v rámci tejto témy trénerom na Slovensku?

„Chcel by som dodať, že chceme efektívne zúročiť doteraz nadobudnuté poznatky a urobíme čo bude v našich silách, aby sme do projektu zapojili čo najviac mladých hráčov. Aj tu platí známa rovnica – väčšia základňa, rovná sa väčšia pravdepodobnosť pre objavenie nových talentovaných hráčov, nového Hamšíka, Dudu, Škriniara, či Lobotku.“

CIELE PROJEKTU:

- zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14.

- získať informácie o čo najväčšom počte talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14.

- vyhľadávanie talentovaných hráčov pre potreby vrcholového futbalu.

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ VÝBERY

- Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 podľa možnosti pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, máj, jún, august, september, október a november (t.j. 8-krát počas jedného kalendárneho roka) odporúča sa prvý, alebo druhý pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 tréningovú jednotku na úrovni Oblastných futbalových zväzov (38) – Oblastné futbalové výbery.

- Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze 10 (8-9 hráčov + 1-2 brankári) pri otvorenom systéme výberu hráčov (na každom zraze môžu byť 4-5 noví hráči, prípadne aj viac), pričom všetky tri výbery sa súčasne stretávajú na jednej tréningovej ploche, U12 a U13 na jednej polovici ihriska a U14 na druhej polovici ihriska, kde pri každej vekovej kategórii je jeden tréner.

- V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (FA a ÚTM).

- V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou ÚTM.

- V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

- Do oblastných futbalových výberov U12 – U14 sa odporúča zaradiť aj dievčatá, prípadne spraviť aj čisto dievčenské tréningové zrazy.

REGIONÁLNE FUTBALOVÉ VÝBERY

- Pre vekovú kategóriu U13 podľa možnosti pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov apríl, máj, september a október (t.j. 4-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 20 + 3 brankári), odporúča sa tretí pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať jeden tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 tréningovú jednotku na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Re- gionálne futbalové výbery.

- Pre vekovú kategóriu U14 podľa možnosti pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov máj, jún, september a október (t.j. 4-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 20 + 3 brankári) vždy tretí pondelok v mesiaci zorganizovať jeden celodenný tréningový zraz, kde hráči ab- solvujú 2 TJ (min. 2 krát za kalendárny rok odohrať nam- iesto jednej TJ prípravný zápas s ÚTM, alebo FA) + 30 min. teóriu (ak to dovolia priestorové možnosti) a zabezpečí sa im obed na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.

- Pre vekové kategórie U14, U15 (3 krát) spravidla pred regionálnym turnajom U14 v jesennej, a jarnej časti a U15 (MGP) v jesennej časti, zorganizovať dvojdňový zraz (s ubytovaním a stravou), kde hráči absolvujú minimálne 3 TJ, prípadne 2 TJ a PZ. Odporúčaný počet hráčov 20 + 3 brankári.

- Tréningové zrazy budú realizované na tréningových plochách futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ (podľa možnosti nemenných počas celého kalendárneho roka).

- V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou ÚTM.

- V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Do regionálnych futbalových výberov U13 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.


Autor
Značky
Autor
Autor
Osoba
Lukáš Benedik
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.