RIADNA KONFERENCIA SFZ - Futbal je len jeden

štvrtok, 28.06.2018
|
Posledná aktualizácia 03.7.2018 10:24

BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - V priestoroch bratislavského hotela Holiday Inn sa vo štvrtok 28. júna uskutočnila riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu.


BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - V priestoroch bratislavského hotela Holiday Inn sa vo štvrtok 28. júna uskutočnila riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu.

Na konferencii sa zučastnilo 83 delegátov, z celkového počtu 87 pozvaných. Uvítacie slovo patrilo prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi (fotografia 7), rokovanie pozdravila zástupkyňa UEFA Eva Pasquier (na fotografii 5)- a potom sa už pracovalo.

Tradične prvým krokom bolo ocenenie: Zlatý odznak SFZ obdržali pri príležitosti životného jubilea Miroslav Spišiak(60, fotografia 3) a Ivan Roštár (70, fotografia 3), následne delegáti schvalili návrh na udelenie čestného členstva SFZ pre Jána Liptáka in memoriam (prevzal jeho syn Tomáš, fotografia 6).

Pracovnú časť programu odštartovalo prijatie občianskeho združenia Klub ligových kanonierov za pridruženého člena SFZ. “Je to zavŕšenie prvej fázy, v ktorej sa sformovali všetky administratívne a legislatívne aktivity na vytvorenie základnej bázy nášho klubu. Teraz prídu na rad ďalšie kroky, jednak štatistické, ale aj popularizačné a vzdelávacie k verejnosti i hráčom,“ povedal člen aktuálneho vedenia KLK Tomáš Medveď, sám ligový kanonier so 103 strelenými gólmi.

“Vo výročnej správe je obsiahnuté všetko zásadné z činnosti zväzu,“ uviedol ďalší bod programu konferencie prezident SFZ Ján Kováčik“To nové, o čo nám ide, je špeciálny program pre kluby II. ligy, ktorý potrebujeme napĺňať tak, aby bol postupujúci do najvyššej súťaže hneď na 80 percent pripravený v nej pôsobiť, aby nenastávala situácia, že nováčik nebude hrať domáce zápasy pred svojimi fanúšikmi. Taký je obsah jedného z principiálnych projektov, ktoré obsahuje správa.“ Konferencia SFZ schválila výročnú správu za obdobie roka 2017 aj následný návrh strategického plánu SFZ na roky 2018 - 2022. “Ten zachytáva štvorročné obdobie, počas ktorého budú v centre ľudia, od najmenších po vrchol pyramídy, ktorý predstavujú profesionálni futbalisti plus odborníci plus fanúšik. Nazvali sme ho obdobím rozvoja,“ opísal základnú tézu plánu generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.

Dôležitým momentom na konferencii bolo schválenie zmluvy medzi SFZ a Úniou ligových klubov na roky 2018 až 2022. “Vždy vzájomne diskutujeme, vždy sa rozprávame, preto aj keď nie na všetko máme rovnaký názor, žije sa nám spolu dobre,“ prezentoval jadro spolupráce Ján Kováčik.

Delegáti po krátkej debate schválili návrh na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/20 s vytvorením dvoch 16-členných skupín (Západ, Východ). Diskusia sa rozprúdila pri návrhu výšky členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ či skôr o spôsobe použitia členského. Rovnako si delegáti najprv vypočuli prezidenta zväzu, ktorý predostrel návrh na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ, vrátane postupu pri financovaní tohto kroku. “Musíme rešpektovať aktuálny stav, podľa ktorého na Národnom futbalovom štadióne nemôže byť sídlo zväzu, pretože by šlo o neoprávnenú štátnu pomoc. Museli sme teda vzniknutú situáciu riešiť a naším návrhom je odkúpenie budovy, v ktorej sa SFZ nachádza v súčasnosti,“ povedal Kováčik. Konferencia návrh následne schválila.

Pri ďalšom bode nastali chvíľkové rozpaky: voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov sa nekonala. Nebol totiž predložený žiaden návrh na obsadenie tejto pozície v exekutíve a tak sa voľba presunula na najbližšiu konferenciu, v januári 2019. “Verím, že to už sa nám podarí obsadiť miesto vo výkonnom výbore. Nepýtajte sa mňa, prečo nebol žiaden kandidát, otázku musíte adresovať inam,“ reagoval prvý muž slovenského futbalu.

Zato sa vyriešilo obsadenie pozície kontrolóra SFZ (predsedu revíznej komisie): Štefan Valko vyhral pomerom 50:26 nad Milan Lônčíkom a stal sa právoplatne zvoleným v tejto funkcii, jeho náhradníkom (podpredsedom revíznej komisie) Rastislav Glasa.

Z diskusie stojí za pozornosť informácia člena rozhodcovského zboru Miroslava Jašku, že tento štáb sa výrazne omladzuje, že o slovo sa hlásia mladí adepti s píšťalkou.“A verte, že sú dobrí,“ optimisticky naladil nielen delegátov konferencie.

Záverčné slovo si zobral Ján Kováčik, prezident SFZ: “Futbal mi dal nesmierne veľa, vďaka nemu som spoznal skvelých ľudí, precestoval úžasné krajiny a prežil momenty, aké sa nedajú kúpiť. Teší ma, že na tejto konferencii sme sa pohli ďalej, že sme rozumne nastúpili na cestu, na ktorej po nás niečo zmysluplné ostane. A že sme potvrdili princíp, že futbal je len jeden.“

Fotografie sú od fotografa SFZ Romana Ferstla.

Briefing Jána Kováčika po konferencii SFZ TU

 

 

Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

09.4.2021 12:25

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.