SFZ podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s udalosťami v Budapešti

Posledná aktualizácia 18.9.2019 14:01

BRATISLAVA (SFZ) – Na mimoriadne závažné udalosti, ktoré sprevádzali kvalifikačný zápas ME 2020 Maďarsko – Slovensko, reagoval Slovenský futbalový zväz i široká verejnosť. Priaznivci slovenskej reprezentácie informovali o svojich osobných poznatkoch a vyjadrovali ostrý nesúhlas s dianím v Budapešti pred, počas a po zápase. SFZ tieto sťažnosti nenechal bez reakcie. Informoval o nich nielen UEFA, ale aj ministerstvo zahraničných vecí a podal podnet na generálnu prokuratúru.

V reakcii na všetko, čo sa pred, počas a po zápase udialo, postupoval SFZ jednak v línii k UEFA a zároveň koordinoval svoje aktivity aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

SFZ poukázal na správanie maďarských priaznivcov, ktoré výrazne prekročilo hranicu štandardnej rivality, akceptovanej v športe - predaj šálov s nápisom "Szar Szlovakia,” pokus o zapálenie slovenských zástav a vlajok, vypískanie štátnej hymny SR – pričom napadnutie slovenských fanúšikov s početnými zraneniami a následným dlhodobým liečením sú absolútne neakceptovateľné pri akejkoľvek futbalovej konfrontácii.

 V rovinách, ktoré presiahli futbalové prostredie, SFZ postupoval spoločne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Obe inštitúcie si vzájomne poskytli získané informácie, koordinovali postup k zahraničným partnerom, teda Maďarskej republike, resp. UEFA a vyjadrili svoje jednoznačné a relevantnými pravdivými dôkazmi potvrdzujúce stanoviská. SFZ naďalej komunikuje v súvislosti s uvedeným zápasom s príslušnými kompetentnými orgánmi a je pripravený poskytnúť im maximálnu súčinnosť pri doriešení celej záležitosti v zmysle zákona.

Slovenský futbalový zväz podal v stredu (18. 9. 2019) na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s možným spáchaním trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.  

Po zápase v Budapešti, vychádzajúc zo správy svojho delegáta, ktorý v hlásení poukázal na pokriky “Bi a bi Maďara do hlavy!” a “Maďari za Dunaj!”, začala UEFA voči SFZ disciplinárne konanie za rasistické správanie slovenských fanúšikov. SFZ vo svojom vyjadrení k tejto skutočnosti žiadal preklasifikovať uvedený skutok tak, že nešlo o prejavy rasistického správania zo strany slovenských fanúšikov, ale o tzv. nedovolené spevy (v terminológii UEFA illicit chants). 

DVADSAŤJEDNOTKA V DUNAJSKEJ STREDE

V súvislosti s incidentmi v Maďarsku sa rozpútali aj diskusie o dejisku októbrového kvalifikačného zápasu dvadsaťjednotky Slovensko – Francúzsko, ktorý sa odohrá v Dunajskej Strede.

SFZ pripomína, že sa musí pri nahlasovaní dejísk domácich medzištátnych stretnutí riadiť normami UEFA resp. FIFA, podľa ktorých sa zápasové štadióny uvádzajú s predstihom 120 resp. 90 dní (A-mužstvo resp. tím do 21 rokov). Tento fakt uvádzame z dôvodu určenia Dunajskej Stredy za miesto zápasu tímov do 21 rokov Slovensko – Francúzsko. SFZ rešpektuje reglement a pravidlá, rovnako ako vzájomné korektné vzťahy s partnermi, preto nerobil žiadne kroky ku zmene dejiska spomenutého stretnutia reprezentácií do 21 rokov. Slovenský národný tím do 21 rokov má v Dunajskej Strede zabezpečené potrebné zázemie na vysokej úrovni, od ubytovania, cez tréningové možnosti až po zápasové prostredie. Miestny štadión bol vybudovaný v rámci Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov, ktorého iniciátorom a garantom bol SFZ aj preto, aby ich mohli následne využívať aj slovenské reprezentácie, pričom SFZ podporil finančne aj výstavbu futbalovej akadémie v Dunajskej Strede, ktorú majú reprezentačné výbery k dispozícii.

Značky
Téma
Udalosti v Budapešti
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.