angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 30 zo dňa 11.2.2017

10. Február 2017

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 31. marca 2017 od 11:00 v hoteli Senec v Senci.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017

 8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69 ods. 5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 10. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 11. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 12. Diskusia

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Licenčná komisia

Oznamuje, že XI. licenčný workshop sa uskutoční 20.2.2017 (pondelok) od 10:30 v City Hoteli Bratislava. Pozvánka s programom, príp. ďalšie materiály budú prihláseným účastníkom zaslané cca 7 dní pred podujatím elektronickou poštou.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 13.03.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ 2017 – Fitness. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 05.03.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
6. kolo (štvrťfinále): 7.3. o 18:00 D. Streda – Poprad; 8.3. o 18:00 Slovan – Trenčín

II. LIGA
20. kolo: 11.3. o 16:00 Nitra – Martin; družstvo FC Spartak Trnava B odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na štadióne v Červeníku (nedeľa 10:30)

U19
24. kolo: 3.6. o 14:00 Nitra – Košice
26. kolo 17.6. o 14:00 Nitra – Prešov

U17/16
14. kolo: 8.3. o 11:00/13:15 Nitra – Ružomberok
18. kolo: Trenčín – Bratislava z 13.4. na 22.4. o 11:00/13:15
21. kolo: 25.3. o 11:00/13:15 Bratislava – Trnava
23. kolo: 27.5. o 14:00/16:15 Nitra – Bardejov

U15/14
14. kolo: Horná Nitra – Trenčín 19.3. o 10:00/12:00, Myjava – Dun. Streda (zmena HP: UT Myjava),  Bardejov – Sp. Nová Ves 19.3. o 10:00/12:00
16. kolo: Myjava – Inter (zmena HP: UT Myjava), Ružomberok – JUPIE Podlavice 2.4. o 10:00/12:00, Bardejov – Poprad 2.4. o 10:00/12:00
17. kolo: Myjava – Petržalka (zmena HP: UT Myjava), Nitra – Horná Nitra 9.4. o 10:00/12:00
18. kolo: Snina – Prešov 5.4. o 14:00/16:00
19. kolo: Nitra – Trenčín 23.4. o 10:00/12:00
21. kolo: Levice – Petržalka 6.5. o 10:00/12:00, Nitra – Senica 7.5. o 10:00/12:00
26. kolo: Nitra – Myjava 11.6. o 10:00/12:00, Horná Nitra – Trnava 10.6. o 10:00/12:00
MFK Zemplín Michalovce odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka v nedeľu ÚHČ

U13/12
14. kolo: Karlova Ves – Inter (zmena HP: UT Molecova), Nitra – Púchov 19.3. o 10:00/11:30,  Ružomberok – Žilina 19.3. o 10:00/11:30
15. kolo: Myjava – Inter (zmena HP: UT Myjava), Bardejov – Sp.Nová Ves 26.3. o 10:00/11:30
16. kolo: Karlova Ves – Myjava (zmena HP: UT Molecova), Nitra – Zlaté Moravce-Vráble 2.4. o 12:30/14:00
17. kolo: Levice – Inter 8.4. o 10:00/11:30
18. kolo: Myjava – Levice (zmena termínu: 15.4., zmena HP: UT Myjava), Nitra – Petržalka 13.4. o 10:00/11:30
19. kolo: Levice – Púchov 22.4. o 10:00/11:30
22. kolo: Nitra – Senica 13.5. o 15:00/16:30
23. kolo: Nitra – Karlova Ves 21.5. o 10:00/11:30
Horná Nitra odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka v nedeľu ÚHČ
ŽP Šport Podbrezová odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka v nedeľu ÚHČ
FK Senica odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka v nedeľu ÚHČ (okrem 18. kola)
MFK Zemplín Michalovce odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka v nedeľu ÚHČ

Informuje družstvá FK II. ligy SFZ, že pre jarnú časť súťažného ročníka sú povinné používať v majstrovských stretnutiach lopty značky ADIDAS (model EURO16 OMB, typ FRACAS), ktoré obdržali distribúciou od SFZ.

Opakovane odstupuje FK Dukla Banská Bystrica (II. liga sk. Západ) a FK Haniska (II. liga sk. Východ) na riešenie DK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Informuje štatutárnych zástupcov FK II. ligy SFZ, že organizuje ich stretnutie s predstaviteľmi SFZ, za účelom informovania o priebehu jarnej časti súťažného ročníka a prerokovania podnetov od FK. Stretnutie sa uskutoční dňa 23.2.2016 v Banskej Bystrici (hotel LUX). Pozvánka a program stretnutia bude zaslaný e-mailovou poštou na kontaktné adresy FK II. ligy.

Informuje družstvá FK II. ligy SFZ, že posledné dve kolá základnej časti súťažného ročníka sa povinne odohrajú v jednotnom termíne (19. a 26.3. o 15:30).

ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

Semifinále Slovenského pohára žien bolo vyžrebované počas finále HS žiačok – stretnutia sú uvedené na: sfz.futbalnet.sk.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ŽIEN A JUNIORIEK
12. kolo: Nitra – Michalovce 12.4. o 14:00
14. kolo: Nitra – Myjava 30.4 o 13:00 a 15:00
16. kolo: Nitra – Trenč. Teplice 14.5. o 13:00 a 15:00
17. kolo: Nitra – Nové Zámky 28.5. o 13:00 a 15:00

II. LIGA ŽENY, skupina B
12. kolo: Beluša – Orav. Podzámok 29.4. o 15:00

Desciplinárna komisia

U549: Spartak Myjava. Berie na vedomie stanovisko klubu k U542 a pokračuje v šetrení vo veci odstúpenia zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017.

U550: Peter Ziemba. Na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za administratívne pochybenie delegovanej osoby v prípravnom stretnutí medzi 1. FC TATRAN Prešov – FK Tatran Liptovský Mikuláš odohraného dňa 21.01.2017 podľa čl.63/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 63/2b a čl. 12/2 DP.

U551: Filip Lepieš. Berie na vedomie žiadosť menovaného a súhlasí s vykonaním DS uloženej menovanému U 435 v družstve dospelých klubu ŽP Šport Podbrezová v súťaži Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017 podľa čl. 17/12 DP.

U552: Martin Brza, Na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za podrazenie súpera mimo PÚ v prípravnom stretnutí medzi 1. FC TATRAN Prešov – FK Tatran Liptovský Mikuláš odohraného dňa 21.01.2017 ukladá podľa čl. 45/1 DP DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 45/2 a čl. 12/2 DP.

U553: Martin Čižmár. Na základe Zápisu zo stretnutia rozhodla, že za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre nadmernou silou v prípravnom stretnutí medzi Tállya KSE – FK Slavoj Trebišov odohraného dňa 01.02.2017 ukladá podľa čl. 49/1b DP, DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 49/2b a čl.12/2 DP.

FUTSAL

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U554:Marek Lenčéš (Wild Boys´02 Bratislava, 1.SLF), vylúčenie za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia podľa čl. 49/2a DP, od 04.02.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U555: Pavol Matejov (Wild Boys´02 Bratislava, 1.SLF) od 04.02.2017.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 556: Samo Marušinec (ŠK Pinerola Bratislava, 1.SLF) od 04.02.2017.

U557: Peter Budáč. Berie na vedomie splnenie U537.

U558: MFsK Nitra. Berie na vedomie stanovisko klubu k U538 a rozhodla, že za nedôsledné plnenie si povinností usporiadateľa stretnutia v súlade s B.1. čl. 5 RS vo futsale pre ročník 2016/17 v stretnutí 14. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra – FTVŠ UK Bratislava podľa čl. 51/p, čl. 52/3 SP SF ukladá podľa čl. 64/1a DP DS – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 DP. DK zároveň ukladá klubu prijať opatrenia zamedzujúce vznik obdobných nedostatkov a ochranné opatrenia s cieľom zabezpečenia verejného poriadku na domácich stretnutiach v súlade s čl. 43/2h DP, s účinnosťou od 10.02.2017.

U559: MIBA Banská Bystrica (1. SLF). Na základe Oznámenia Delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS diváka (vulgárne pokriky) a presnú identifikáciu diváka počas stretnutia 15. kola 1. SLF medzi MIBA Banská Bystrica – ŠK Pinerola Bratislava, do 15.02.2017.

U560: Peter Jalakša. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.2.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 22. 3. od 10:00 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Lieskovský od 6.2. k dispozícii KR, Hrčka P. od 7.2. k dispozícii KR

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • Berie na vedomie odvolanie družstva Wild Boys´02 Bratislava a odstupuje ho na Odvolaciu komisiu SF.
 • Na základe Správy DS v termíne do 14.2.2017 žiada družstvo MIBA Banská Bystrica o vyjadrenie sa k nedostatkom uvedeným v Správe DS (nefunkčná časomiera) a zároveň nariaďuje nedostatky odstrániť do najbližšieho domáceho stretnutia družstva MIBA Banská Bystrica.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie R a D na stretnutia 17. kola 1. SLF: 15.2.2017 o 20:00: MIBA Banská Bystrica - Wild Boys´02 Bratislava (Ježík, Botka, Hrmo), 17.2.2017 o 18:20: Slov-matic FOFO Bratislava - 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Peško, Grom, Krchňavý), o 19:30: Futsal Team Levice - FK Dragons Podolie (Kopec, Havrila, Kuspan), ŠK Makroteam Žilina - AcrossPinerola Bratislava (Ploštica, Mokrý, Badura), o 20:30: MFK Tupperware Nové Zámky- MFsK Nitra (Behančin, Šlapka, Kubinec)
 • Delegovanie na FEJ dňa 14.2.2017 o 12:00: v ŠH Malina Malacky (Hajnala, Vass), o 18:00: v ŠH ZŠ Sibírska ulica 42, Prešov (Šeršen, Havrila), o 20:30: v ŠH Kysucké Nové Mesto (Šlapka, Židek) a dňa 16.2.2017 o 19:30: v ŠH Kysucké Nové Mesto (Šlapka, Židek)
 • Delegovanie na Ženskú futsalovú ligu dňa 18.2.2017 od 10:00: v ŠH Badín (Urda, Šveda)
 • Zmena delegovania na 16. kolo 1.SLF: FK Dragons Podolie - Slov-matic FOFO Bratislava (Budač P. ml. za Wojčíka
 • Oznamuje, že Seminár R a D sa uskutoční dňa 25. 2.2017 od 10:00: v sTC Púchov.

Odvolacia komisia SF:

 • Prijala odvolanie družstva Wild Boys´02 Bratislava voči rozhodnutiu Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní zo dňa 3.2.2017.

Sekretariát

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 7. - 8. marca 2017 odborný seminár s názvom "Integrovaná bezpečnosť" pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov Fortuna ligy a II. ligy. Seminár bude zameraný na oblasť bezpečnosti organizácie stretnutia, plánovaným legislatívnym zmenám zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, k spolupráci s delegovanými osobami, fanúšikmi a zabezpečení integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je bezplatná (ubytovanie, stravovanie) pre pozvaných účastníkov, pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a v termíne do 20.2.2017 ju zaslať na e-mail peter.france@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou, programom a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.