Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 6.12.2019

Posledná aktualizácia 06.12.2019 13:44

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP:

U528: Kristián Bari (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti sotením do súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1.12.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U529: Patrik Danek (FC Nitra, I. LSD U19), od 2.12.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U530: Patrik Abrahám (FK POHRONIE Žiar n. Hronom D. Ždaňa, Fortuna liga), od 1.12.2019.

U531: Tihomir Kostadinov (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U532: Marko Tešija (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), obaja od 30.11.2019. 

U533: Martin Slaninka (ŠKF Sereď, Fortuna liga). 

U534: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). 

U535: Peter Čögley (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). 

U536: Sven Jurčišin (MFK Ružomberok, I. LSD U19), všetci od 1.12.2019.

U537: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe informácií uvedených v masovokomunikačných prostriedkoch a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy) počas stretnutia 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 10.12.2019.

U538: Michal Ščasný (1343341, FK Senica, T). Na základe informácií uvedených v masovokomunikačných prostriedkoch a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k pozápasovým vyjadreniam vo veci HNS divákov domácich ( rasistické prejavy) počas stretnutia 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 10.12.2019.

U539: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí osemfinále súťaže Slovnaft Cup ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina. 

U540: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

U541: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, vytrhávanie a hádzanie sedačiek, pálenie predmetov v sektore hostí, poškodenie sociálnych zariadení na štadióne a hádzanie predmetov zo sociálneho zariadenia) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 10.12.2019. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U542: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 10.12.2019. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U543: Denis Duga (1236228, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). Na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení, za HNS na hracej ploche (udretie rukou súpera do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) počas stretnutia 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Senica, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 71/5a DP, od 9.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U534. 

U544: Frank Andersson Castaneda Velez (1401765, FK Senica, Fortuna liga). Na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení, za HNS na hracej ploche (udretie rukou súpera do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja o loptu – tzv. oplácanie) počas stretnutia 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Senica, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 71/5a DP, od 5.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. 

U545: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku po stretnutí 16. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava. 

U546: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku po stretnutí 16. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava.

U547: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a pokračuje v šetrení veci (U526). 

FUTSAL:   

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP: 

U548: Andre Luiz De Lima Silva (ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga), od 27.11. 2019. 

U549: Caio Cesar Cardeal De Jesus (Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga), od 28.11.2019.

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.12.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje vyhlásenie licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom 2019/2020 a informuje, že všetkým futbalovým klubom, pôsobiacim vo FORTUNA lige, II. lige mužov, ako aj futbalovým klubom, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do príslušných licenčných konaní.

Najneskôr 16.12.2019 (rozhodujúci je dátum odoslania) musí byť na adresu Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, doporučenou poštou odoslaná (osobné doručenie prihlášky nie je možné !) táto dokumentácia:

1) Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v podmienkach SFZ.

2) Príslušné "Vyhlásenie žiadateľa o licenciu – súhlas s preverovaním", s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

3) Prihláška do licenčného(ých) konania(í), s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

4)  Meno a kontaktné údaje minimálne jedného predstaviteľa klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a/alebo prípravu licenčnej dokumentácie.

Dokumenty musia byť podpísané v súlade so spôsobom konania v mene klubu / obchodnej spoločnosti. Zaslaním vyššie uvedených dokumentov sa klub záväzne prihlasuje do licenčného(ých) konania(í) v licenčnom cykle 2019/2020.  V prípade, že sa klub prihlasuje do viacerých licenčných konaní, stačí ak zašle jednu prihlášku, v ktorej požadovaným spôsobom vyznačí všetky licenčné konania, do ktorých sa prihlasuje.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19, 17. kolo: Ružomberok – Slovan BA 7.12. o 10:00 na UT, D. Streda – Trnava,  v pôvodnom termíne, ale na UT (DAC Academy).

ŠTK – ženský futbal:

Kontumuje stretnutie WU19 FC Petržalka – NMŠK 6:0, podľa SP, čl. 11/3, v súbehu  s čl. 82/1/f, s použitím čl. 50/3 a 52/h (Sandra Bohošová).

Odstupuje na DK SFZ NMŠK 1922 Bratislava (WU19) za nominovanie a nastúpenie hráčky v dvoch po sebe idúcich súťažných stretnutiach v jednom dni (I. liga žien + WU19).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 •  Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 14.12.2019, Prievidza – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019;
 • 18.1.2020, Nové Zámky – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Nové Zámky. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.1.2020.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2020/2021.   

Všetkým futbalovým klubom, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní

Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty zašlú v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 16. decembra 2019 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.  

OMaKRF súčasne žiada všetkých žiadateľov o licenciu mládeže SFZ, aby si pozorne prečítali sprievodný list, ktorý im bol zaslaný poštou a dodržali všetky pokyny a termíny v ňom uvedené. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú na FK doručené do 6.12.2019, kontaktujte bezodkladne p. Martina Hasprúna na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

V prihláške je potrebné zaškrtnúť, o ktoré druhy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak zaškrtne obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. 

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa a končí im v súťažnom ročníku 2019/2020 platnosť licencie, zaškrtnú v prihláške políčko s názvom: „SFZ licencie Futbalovej akadémie, Útvaru talentovanej mládeže, Čakateľa“ s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, sú dostupné na webe SFZ, v sekcii https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a je ich možné vyplniť priamo v PC. Pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ pripravuje elektronický modul licenčných konaní, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2020.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a https://www.dajmespolugol.sk/projekty/elitny-mladeznicky-futbal/licencny-system-mladeze 

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje nový termín konania doškoľovacieho seminára lektorov vzdelávania (licencia A a P): 25.1.2020 v Žiline. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára/kempu R/AR SFZ (TOP skupina): 28.1. – 1.2.2020 v Senci. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. skupina a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Tomčík od 29.11. PN, do prihlásenia, Ralbovský 1.12. – 31.1., Pozor 10. – 27.1., Ziemba od 3.12. PN, do prihlásenia, Zemko od 2.12. PN, do prihlásenia, Kozák od 4.12., do prihlásenia.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2. 2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Sekereš 13. – 15.12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje farebnú zmenu domácich dresov klubu MIBA B. Bystrica. Hráči: dres čierny, trenírky biele, štulpne čierne s bielymi pásmi. Brankár: bledozelený dres, šedé trenírky a šedé štulpne;
 • upozorňuje kluby VARTA futsal ligy, že tlačivo Extrasedenie, nie je určené pre členov US (zdravotník, vedúci družstva a pod.); tieto osoby majú byť nahraté v ISSF;
 • oznamuje ÚHČ 11. kola VARTA Futsal ligy:

         MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec 13.12. o 20:00, ŠH Štiavničky;

         MŠK Žilina Futsal – MAYERSON N. Zámky, 14.12. o 19:30, ŠH Rosinky;

         Futsal Team Levice – TNF Prievidza, 14.12. o 19:30, ŠH Levice.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 

 • delegovanie R a D na 11. kolo VARTA futsal ligy: 

         13.12.2019

         20:00 MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec (Bohun, Belavý, Kováčik – Hrmo).

         14.12.2019

         19:30 MŠK ZA Futsal – MAYERSON NZ (Behančin, Nemček, Ježík – Ploštica);

         19:30 FT Levice – TNF Prievidza (Fischer, Grom, Bublávek – Kuspan).

 • zmena delegácie (nová):

         7.12. o 19:00 MAYERSON NZ – Mimel LC (Bohun, Matula, Fischer – Krchňavý ).

 • oznamuje delegátom zväzu zmenu článku RS 2019/2020 Varta futsal ligy čl. B/9/h nové znenie: h) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí. DZ je povinný do 18-tej hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni konania stretnutia v systéme ISSF vytvoriť a uzatvoriť správu DS a správu DPR. Bezdôvodné neuzatvorenie zápisu, resp. správ DZ podľa tohto ustanovenia, bude riešené v zmysle interných zásad Exekutívy pre riadenie rozhodcov a delegátov zväzu; prípadne bude postúpené na riešenie disciplinárnemu orgánu
 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. – 23.2.2020 v Aquatermal Dolná Strehová; program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná emailom;
 • ospravedlnenia: P. Budáč ml. 6. – 7.12. – oneskorene, Poruban 6. – 7.12. – oneskorene

Exekutíva v oblasti mládeže:

Na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov, súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U20, 18.12.2019 v ŠH Javorková Žilina nasledovne:

 • 4. blok FEJ U20, 18.12.2019, ŠH FTVŠ Bratislava

         18:00 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

         19:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

         20:15 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – MŠK Žilina Futsal

         21:30 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – MŠK Žilina Futsal

 • 4. blok FEJ U20, 17.12.2019, ŠH OA Prešov

         12:00 FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

         12:15 TNF Prievidza – FK ORION TIP Bánovce 

         13:30 FK Ekoprim Prešov – FK ORION TIP Bánovce

 • 4. blok FEJ U20, 19.12.2019, ŠH Levice

         11:00 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec

         12:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica

         13:15 Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica

         14:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – Mimel Lučenec

 • 4. blok FEJ U17, 18.12.2019, ŠH Milénium N. Zámky

         11:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – TNF Prievidza

         12:15 TNF Prievidza – MIBA B. Bystrica

         13:30 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica

 • 4. blok FEJ U17, 19.12.2019, ŠH OA Prešov

         12:00 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

         13:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina Futsal

         14:30 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina Futsal

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje termíny zápasov: 
 • 15.12.2019, MŠH Bánovce, o 15:30 FK Orion Tip Bánovce – TNF Lions Prievidza (Matula, Nemček);
 • Žilina, 21.12.2019, ŠH ZŠ Javorku:
    12:00 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava B
    13:00 Futsal Košice – Spartak Myjava A
    14:15 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava A
    15:15 Futsal Košice – Spartak Myjava B
 • Prievidza, 22.12.2019, Mestská športová hala:
    15:00 TNF Lions Prievidza – SLC B. Bystrica B
    16:00 FK Orion Tip Bánovce – SLC B. Bystrica A
    17:15 TNF Lions Prievidza – SLC B. Bystrica A
    18:15 FK Orion Tip Bánovce – SLC B. Bystrica B
 • Bánovce n. Bebravou, 5.1.2020, Mestská športová hala:
    13:00 FK Orion Tip Bánovce – ŠK Makroteam Žilina
    14:00 TNF Lions Prievidza – Futsal Košice
    15:15 FK Orion Tip Bánovce – Futsal Košice
    16:15 TNF Lions Prievidza – ŠK Makroteam Žilina
 • Myjava, 6.1.2020, ŠH Myjava:
    10:00 Spartak Myjava B – SLC B. Bystrica B
    11:00 Spartak Myjava A – SLC B. Bystrica A

           12:15 Spartak Myjava B – SLC B. Bystrica A
           13:15 Spartak Myjava A – SLC B. Bystrica B

 • ukladá klubom povinnosť nahrávania videí cez my.sportnet.online, návod na registráciu bol odoslaný e-mailom zástupcom klubov 5.12.2019 a zároveň upozorňuje dodržiavanie bodu 5/m Rozpisu súťaže. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:

         1285375  Alexandra Halásová  SLC Banská Bystrica futsal

         1368676  Aneta Surová  SLC Banská Bystrica futsal

         1400362  Nikola Kusá  FK ORION TIP Bánovce  

         1386247  Kristína Kováčiková  FK ORION TIP Bánovce

         Dočasná registrácia hráča do 30.6.2020:

         1290801  Tomáš Homola  MŠK MAYERSON N. Zámky

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 6.3.2020

06.3.2020 12:51

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 28.2.2020

28.2.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 21.2.2020

21.2.2020 12:35

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 14.2.2020

14.2.2020 13:26

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 7.2.2020

07.2.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 31.1.2020

31.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 24.1.2020

24.1.2020 12:24

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 17.1.2020

17.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 10.1.2020

10.1.2020 12:11

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.