Úradná správa SFZ č. 26 zo dňa 11.1.2019

piatok, 11.01.2019
|
Posledná aktualizácia 11.1.2019 13:56

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U590: Vakoun Issouf Bayo (1402018, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej U558 a z dôvodu prestupu hráča do zahraničia ju mení na finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 17/12 DP.

U591: FK Senica (I. liga dorastenky – WU19, skupina A). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 3. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A ŠK Slovan Bratislava futbal – FK Senica, ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 71 a čl. 82/2d SP. 

U592: FK Senica (I. liga dorastenky – WU19, skupina A). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za vylúčenie družstva zo súťaže, podľa čl. 12/1 SP a čl. 64/1a DP, ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP. 

U593: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U594: Jan Bulušek (1414465, FC Bíli Andeli futsal, VARTA futsal liga), od 22.12.2018.

U595: Ján Krivočenko (1147687, Futsal Team Levice, VARTA futsal liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U589 a na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby, za HNS voči R (vhodenie predmetu smerom na R, vulgárne výroky a hrubé urážky) počas stretnutia 12. kola VARTA futsal ligy Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, hraného dňa 13.12.2018, podľa čl. 48/1c DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 7 týždňov a zákaz styku s delegovanými osobami a vstup na lavičku družstva v súťažných stretnutiach, podľa čl. 48/2b, čl. 43/1, 2g a čl. 36/2a DP, od 14.12.2018. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.1.2019 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa  podáva na disciplinárnu komisiu SFZ  v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že na 19.2.2019 od 11:00 hod. je plánované pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy k licenčnému konaniu, ktoré sa uskutoční v sídle SFZ.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIII. licenčný workshop sa uskutoční v utorok 26.2.2019 v City hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude klubom zaslaná začiatkom februára. 

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2019.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

Ďalšie súvisiace informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.1.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.1.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí:

15.1. o 11:00 Ružomberok – Námestovo: Nemček, Tomčík, Horváth;

15.1. o 13:00 Ružomberok – Hodonín (ČR): Horváth, Tomčík, Nemček.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR II. skupiny a rozhodkýň FIFA: 24. – 27.1. – Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 3. – 10.2. – Kemer, Turecko.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA: 6.3. Dubnica n. Váhom.

Ospravedlnenia: Ďurčo 17.2. – 7.3., Perát od 1.1. k dispozícii KR, Jurenka od 27.2. k dispozícii KR, Valášek od 26.12. k dispozícii KR, Vitko 14. – 17.1., Jenčura od 3.1., do prihlásenia, Rojček od 3.1., do prihlásenia, Roszbeck 25. – 28.1., P. Hrčka od 7.1., k dispozícii KR, Somoláni 23. – 27.1., Jenčura od 14.1. k dispozícii KR, D. Hrčka od 10.1. k dispozícii KR. 

Úsek PR oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 26. – 27.1. Tatranská Lomnica.

Ospravedlnenie: Hracho 22. – 28.2.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019  v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019. Seminár sa bude konať v dňoch 2. – 3.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná.  Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára boli zaslané emailovou poštou.

Ospravedlnenie: Zdechovan 26. – 31.1. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • udeľuje pokarhanie klubu ŠK Makroteam Žilina, na základe správy DS, delegovaných osôb a následných písomných vyjadrení klubov, zo stretnutia 10. kola VFL Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, za predčasné opustenie HP (1 s. pred riadnym ukončením 1. polčasu). Zároveň žiada Exekutívu v oblastí riadenia R a DZ o dôslednú analýzu rozhodnutí delegovaných osôb v predmetnej situácii;
 • upozorňuje klub Futsal Team Levice na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/l; nedostatky v stretnutí 10. kola Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina;
 • oznamuje ÚHČ 15. kola Varta futsal ligy:

   MIMEL Lučenec – ŠK Makroteam Žilina 18.1. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec (Belavý, Havrila, Budáč);

   Lion car MIBA B. Bystrica – Wild Boys´02 Bratislava 18.1. o 20:00, ŠH Štiavničky B.Bystrica (Behančin, Matula, Ploštica);

   Pinerola Futsal 1994 – FC Bíli Andeli futsal 19.1. o 19:00, Hant Aréna Bratislava (Budáč ml - Bublávek, Krchňavý);

   Rehab Klinik Barabéri – Futsal Team Levice 18.1. o 20:30, ŠH Mladosť Bratislava (Fischer, Grom, Jablonický).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23. – 24.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou. Poplatok za seminár v sume 20 € uhradí každý frekventant priamo na mieste;
 • zmeny v delegovaní 14. kola VARTA futsal ligy:

   11.1. o 20:10 Wild Boys ´02 Bratislava – Mimel Lučenec (Molnár za Behančina);

   12.1. o 18:30 MŠK Žilina Futsal – Pinerola Futsal 1994 (Behančin za Havrilu).

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk):    

Žiada kluby FEJ U17 a U20, aby zasielali komentáre k stretnutiam vo Worde (font písma Times New Roman, veľkosť písma 12) na adresy redakcia@futsalslovkia.sk a mladez@futsalslovakia.sk – do 48 hod. po odohraní stretnutí.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

 • žiada kluby ŽFL, aby posielali komentáre k stretnutiam na adresu: women@futsalslovakia.sk – do 48 hod. po odohraní stretnutí;
 • oznamuje termíny turnajov a harmonogram ženskej futsalovej ligy:

    termíny 3. turnaja – 12.1. 2019 v ŠH Focus v Kežmarku (organizátor Grizzly Košice):

    o 11:15 Grizzly Košice – MFK Dukla B. Bystrica-futsal
    o 12:20 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica
    o 13:30 Grizzly Košice – SLC B. Bystrica
    o 14:40 ŠK Makroteam Žilina – MFK Dukla B. Bystrica-futsal

    Zmena delegovaných rozhodcov: P. Havrila, V. Havrila. 

    4. turnaj – 26.1.2019 v Prešove (hracie časy budú zaslané klubom v najbližších dňoch – organizátor FK Ekoprim Prešov): 

    FK Ekoprim Prešov – TNF MIA SAN MIA Kanianka

    Grizzly Košice – TNF MIA SAN MIA Kanianka

    FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina 

    Grizzly Košice – ŠK Makroteam Žilina

    5. turnaj – 16.2.2019 v ŠH Badín (organizátor MFK Dukla B. Bystrica futsal), 

    za účasti družstiev: MFK Dukla B. Bystrica futsal, SLC B. Bystrica, FK Prešov, Grizzly Košice.

 • žiada družstvá, aby bezodkladne na e-mail women@futsalslovakia.sk nahlásili termíny zápasov dvojičiek.

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk):

U03: Martin Svitek (1239488). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej U02 a podľa čl. 48/2, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

 • oznamuje zmeny ÚHČ 6. kola Openligy.

   TNF KANIANKA – FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou 11.1. o 20:30, MŠH Prievidza (Mokrý, Poruban);

   MFsK Nitra – MŠK Nové Zámky–futsal 11.1. o 20:30, MŠH Nitra (Michna, J. Nemček).

 • žiada kluby, aby najneskôr do 14.1.2019 nahlásili ÚHČ domácich stretnutí 1. kola play-off Openligy;
 • oznamuje, že nominácia delegovaných osôb, na stretnutia 1. kola play-off Openligy bude zaslaná elektronicky.

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1384397  Petra Brnčová  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1367544  Viktória Čižnárová  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1364854  Nina Korimová  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1358765  Klaudia Tyčiaková  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1338142  Dominika Kopernická  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1356309  Alana Oláhová  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1384798  Zuzana N. Nárožná  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1293834  Michaela Sekerášová  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1316481  Filip Kráľ  MŠK Žilina FUTSAL

1300639  Lukáš Telek  Mimel Lučenec

1305508  Erik Juhoš  Futsal Team Levice

1231915  Michal Berecký  Partizán Bardejov BŠK-futsal

1380165  Juliana Šimová  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1357252  Patrícia Urblíková  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1384969  Tatiana Brestenská  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1299233  Martin Brunner  Wild Boys '02 Bratislava 

1299362  Lukáš Mrázik  Wild Boys '02 Bratislava 

Prestupy:

1415525  Pavel Outrata  Bazooka FC Uherské Hradiště (ČR)  FC Bíli Andeli futsal  od 10.1.2019

1415526  Patrik Levčík   Bazooka FC Uherské Hradiště (ČR)  FC Bíli Andeli futsal od 10.1.2019

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1245340  Michal Bőhmer  Rehab Klinik Barabéri  Wild Boys '02 Bratislava  od 7.1.2019

1261006  Marek Gajdács  Wild Boys '02 Bratislava  FC Bíli Andeli futsal  od 7.1.2019 ukončenie

1165357  Marek Lenčéš  Wild Boys '02 Bratislava  Rehab Klinik Barabéri  od 10.1.2019

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner