Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

Posledná aktualizácia 05.3.2021 11:28

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu.


2020-21_US_30.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U538: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U539: Martin Regáli (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U540: Kristián Koštrna (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), všetci od 28.2.2021.

U541: Tomáš Stašík (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).

U542: Ivan Kotora (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), obaja od 1.3.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U543: Enis Fazlagikj (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U544: Alen Mustafić (FC Nitra, Fortuna liga).

U545: Samuel Farský (MŠK Žilina, II. liga).

U546: Dávid Kočik (FK Poprad, II. liga), všetci od 28.2.2021.

U547: Martin Regáli (1229859 / MFK Ružomberok / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu Pozorovateľa rozhodcov, doručeného dňa 1.3.2021 prostredníctvom ISSF (ID: 129947), za HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R pri odchode do útrob štadióna mimo hracej plochy) počas stretnutia 21. kola FL MFK Ružomberok – FK Senica, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 4.3.2021. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U539.

U548: Erik Laco (1138362 / AS Trenčín / Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k identifikácii osoby člena realizačného tímu a na základe vlastných zistení, za HNS voči delegovanej osobe (vulgárne urážky R a AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U549: Peter Lérant (1084821 / FC Nitra / Fortuna liga / T). Na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k pozápasovým vyjadreniam uverejneným v denníku Šport dňa 1.3.2021, po stretnutí 21. kola FL FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, podľa čl. 74/1 DP, do 9.3.2021.

U550: Ján Blaháč (1156149 / ŠKF Sereď / Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta stretnutia, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (pôsobenie na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) počas stretnutia 21. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/3, čl. 10 a čl. 71/5a DP.

U551: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 21. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava.

U552: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 18. kola II. ligy FK Dubnica  – MFK Skalica a odstupuje vec komisii SFZ pre riadenie II. ligy na doriešenie, podľa čl. 71/5e DP.

U553: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U523 a za nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s COVID-19 počas stretnutia 17. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Dubnica, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/5 a čl. 10 DP.

U554: Ivan Kružliak (1150726 / R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U525.

U555: Branislav Hancko (1159536 / AR1). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U526.

U556: Adam Somoláni (1177628 / NR). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U527.

U557: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, doručeného e-mailom dňa 16.2.2021 a stanoviska klubu k U501, disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5a DP zastavuje.

U558:  Stijn Vreven (1434381 / AS Trenčín / Fortuna liga / T). Na základe podnetu TÚ SFZ, doručeného e-mailom dňa 16.2.2021 a stanoviska menovaného k U502, disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5a DP zastavuje.

U559: Filip Hodúl (1242311 / AS Trenčín / Fortuna liga / VD). Na základe podnetu TÚ SFZ, doručeného e-mailom dňa 16.2.2021 a stanoviska menovaného k U503, disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5a DP zastavuje.

U560: Leo Myenty Janna Abena (1415824 / ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U459 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 4.3.2021 do 30.6.2021.

U561: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu ochranného opatrenia uloženého U452 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.3.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje zmenu ÚHČ:

II. liga, 19. kolo: Liptovský Mikuláš – Komárno 6.3. o 10:00 na UT MŠK Žilina.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby žiadajúce o udelenie licencie pre štart vo FORTUNA lige / klubových súťažiach UEFA mužov a v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022, že termín vloženia dokumentácie do elektronického modulu licenčných konaní SFZ je PONDELOK 15.3.2021, do 23:59 hod.

Po tomto termíne bude systém zatvorený, až do určenia termínu doplnenia chýbajúcej alebo nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie klubov, vloženej k 15.3.2021, o ktorom na svojom marcovom zasadnutí rozhodne licenčná komisia SFZ. Termín doplnenia / nahradenia dokumentácie bude klubom oznámený v úradnej správe SFZ a v sekcii lck na webovom sídle SFZ.

Dokumentácia klubov pre UEFA ligu majstrov žien, I. ligu žien a licencie SFZ mládeže, musí byť na SFZ odoslaná doporučenou poštou, na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“ (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke), najneskôr v pondelok 15.3.2021 na USB nosiči. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné.

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera /Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri/ Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Ružomberku, v termíne 16.3. 31.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v P. Bystrici, v termíne 27.3. 22.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 30.3. 26.6. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prešove, v termíne 29.3. 19.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 9.4. 28.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

10.3.2021, webinár – Mentálna odolnosť v športe (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) organizátor Peter Kuračka, športový psychológ;

31.3.2021, webinár – Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Štrbo od 3.3. k dispozícii KR, Burger 1. – 31.3., Hrčka 1. – 10.2., Hancko 3. – 9.3., Lalo 20. – 21.3., 25. – 26.3. a 29 . – 30.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Horák 1. - 25.3.

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE

Informuje, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

V tejto súvislosti žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ  na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk, aj s odôvodnením, najneskôr do stredy 10. marca 2021, 23:59 hod.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: David Hrnčár (ŠK Slovan Bratislava futbal).

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie predmetu obstarania „Výstavba lokálneho zdroja elektrickej energie (fotovoltika) a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov a odberných miest“ v budove sídla vyhlasovateľa.

Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže.

Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 26.2.2021 do 26.3.2021

Dátum vyhodnotenie súťaže je do 9.4.2021. 

Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.futbalsfz.sk

Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ) je v zmysle Smernce SFZ o činnosti sprostredkovateľov, článok 6, ods. 5 povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom.

SFZ preto  žiada všetkých, ktorých sa vyššie uvedené ustanovenie týka, aby najneskôr do 15. marca 2021 matrike SFZ zaslali:

1. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako fyzickej osoby“, resp. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako právnickej osoby“;

2. Prehľad transakcií (napr. uzatvorené zmluvy o zastupovaní hráčov, príp. klubov), s uvedením výšky obdržaných provízií za rok 2020.

Požadované doklady je možné odoslať aj elektronicky vo formáte pdf.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 18.6.2021

18.6.2021 11:24

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 11.6.2021

11.6.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021

11.6.2021 11:45

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021

28.5.2021 12:05

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021

21.5.2021 12:23

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 14.5.2021

14.5.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

08.5.2021 12:03

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.