Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 8. 3. 2019

piatok, 08.03.2019
|
Posledná aktualizácia 09.3.2019 12:16

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U659: Márius Charizopulos (FC Nitra, Fortuna liga).

U660: Sadam Sulley (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U661: Dávid Richtárech (FC ViOn Z. Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U662: Branislav Ľupták (FC ViOn Z. Moravce-Vráble, Fortuna liga), všetci od 3.3.2019.

U663: Martin Sidor (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19).

U664: Ivan Mesík (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), obaja od 2.3.2019.

U665: Tibor Slebodník (FK Poprad, I. LSD U19).

U666: Alexander Selecký (MFK Ružomberok, I. LMD U17).

U667: Martin Drobena (FC Spartak Trnava, I. LMD U17).

U668: Pavol Krajňák (FK Poprad, I. LMD U17), všetci od 3.3.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U669: Zsolt Kalmár (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 3.3.2019. 

U670: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, rasistické a iné prejavy a použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 12.3.2019.

U671:  Peter Hyballa (1405675, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS (opustenie TZ) počas stretnutia 21. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FK Senica, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/3, čl. 12/2 a čl. 36/1d DP. 

U672: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U650 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, rasistické urážky a vhodenie plastových pohárov do ihriska) počas stretnutia 20. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, f, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U673: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U651 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola FL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a,b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U674: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U637, bez prijatia DS.

U675: Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ, disciplinárne konanie vo veci údajného ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí I. LSŽ – U15 (západ) v sezóne 2016/2017 zastavuje, podľa čl. 78/5b DP. 

U676: Berie na vedomie rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.12.2018, sp. zn. 1S/131/2017 a pokračuje v ďalšom šetrení veci, s poukazom na SFZ-DK-2016/2017-0520 (U520).

U677: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

FUTSAL:

U678: Marián Sanitra (1208952, Lion car MIBA B. Bystrica, VARTA futsal liga, M). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a písomného stanoviska menovaného,  za HNS (nešportová kritika R, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) počas stretnutia 1. kola play-off Mimel Lučenec – Lion car MIBA B. Bystrica, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a, čl. 11 a čl. 39/2 DP.

DS, uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.3.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa  čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Z dôvodu nespôsobilej hracej plochy odkladá stretnutie 18. kola B. Bystrica – Lokomotíva Košice.

Schvaľuje: 18. kolo: B. Bystrica – Lokomotíva Košice 26.3. o 15:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

19. kolo: Nitra – Žilina v pôvodnom termíne, ale na UT.

22. kolo: Poprad – Prešov v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatranská Lomnica (UT). 

U17/16, 20. kolo: Trenčín – Poprad 16.3. o 13:00 / 15:15.

U15/14:

2. kolo (NČ): Michalovce – B. Bystrica 24.3. o 11:00 / 13:00;

13. kolo: Inter BA – Dubnica 15.3. o 13:00 / 15:00.

U13/12:

12. kolo: Ružomberok – L. Mikuláš 29.3. o 12:00 / 13:30 na UT, B. Bystrica – Zvolen 28.3. o 14:30 / 16:00 na UT;

13. kolo: FC ViOn – Petržalka 21.3. o 16:00 / 17:30;

19. kolo: L. Mikuláš – Zvolen 27.4. o 10:00 / 11:30;

21. kolo: Bardejov – Snina 6.6. o 13:30 / 15:00;

22. kolo: Snina - Košice 8.5. o 10:00 / 11:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 15.3. o 10:00 hod. v hoteli Dixon v B. Bystrici.

Schvaľuje:

II. liga, skupina C, 20. kolo: Poprad – Michalovce 1.6. o 17:00.

WU19/WU15:

12. kolo: Dubnica – Žilina 31.3. o 10:00 / 12:00 (ihrisko Beluša);

17. kolo: Dubnica – Podbrezová 4.5. o 12:00 / 14:00 (ihrisko Beluša), Ružomberok – Michalovce 1.5. o 11:00 / 13:00 (ihrisko Ľubochňa);

19. kolo: Ružomberok – Prešov 8.5. o 11:00 / 13:00 (ihrisko Ľubochňa). 

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby, žiadajúce o udelenie licencie pre FORTUNA ligu a klubové súťaže UEFA, II. ligu mužov a súťaže SFZ mládeže pre s. r. 2019/2020, že posledný termín odoslania dokumentácie na preverovanie  je 15.3.2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke). Dokumentácia musí byť odoslaná doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava“. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prešov, v termíne 18.3. – 9.6.2019 v Prešove organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 22.3. – 15.6.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica, v termíne 23.3. – 2.6.2019 v P. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trebišov, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 20.3.2019 v Trebišove organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 13.3.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke ObFZ Trebišov.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit dňa 13.4.2019 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia: 

14.3. o 16:30: Slovensko WU15 – Spartak Myjava WU19: Čulák, Soboňa, Meluš (všetci ZsFZ, ihrisko Bánovce n. Bebravou).

Ospravedlnenia: Matulová 16. – 19.3., Krivošík 28. – 31.3, Galo 19. – 20.3., Vitko 18. – 20.3., Kováčová 5. – 12.3., Hrenák 23.3.

Úsek PR – ospravedlnenia: Bartoš 24.3., Suchý od 8.3. k dispozícii KR.

KOMISIA DELEGÁTOV

V spolupráci s KRaD ObFZ Prešov organizuje dňa 17.3.2019 v Drienici (hotel Javorná) Licenčný seminár na získanie licencie „A“ Delegáta zväzu a opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Pre úspešný priebeh seminára a jeho vyhodnotenie stanovil organizátor odbornú a skúšobnú komisiu v zložení: Jaroslav Švarc – predseda, Michal Čiernik – zástupca KR, Marcel Eperješi – člen skúšobnej komisie, Peter Ziemba – príslušník PZ SR a Marek Bakoň - zástupca obce. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na štyri roky od záverečnej skúšky.   

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 15. – 17.3. v Drienici (hotel Javorná). Pozvánka s programom bude členom komisie zaslaná emailovou poštou.

Pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.3.2019 o 10:00 hod. pp. Džubáka, Medoviča a Nagya.  

Ospravedlnenia: Eperješi 17.3., Vansa 21. – 24.3. a 5. – 7.4. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • schvaľuje žiadosť klubu Spartak Trnava na zmenu ÚHČ stretnutia 1/4 play-off 2. stretnutia Spartak Trnava futsal – Wild  Boys ´02 Bratislava na 9.3.2019 o 17:00. Zmena sa spoplatňuje sumou 50 €, podľa RS B/3/e;
  • oznamuje klubom s právom účasti vo Varta futsal lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v B. Bystrici. Čas, miesto a program bude dotknutým subjektom zaslaný na oficiálne klubové adresy. Pravdepodobný program bude v čase od 10:00 – 15:00 hod.;
  • upozorňuje družstvá, že v prípade online prenosov ESO TV, treba najneskôr 48 hodín pred stretnutím, na adresu info@tveso.sk, uviesť farbu dresov a prípadného partnera, ktorého chce klub v stretnutí propagovať. V prípade nesplnenia lehoty si TV ESO vyhradzuje právo takéhoto partnera v online prenose neuviesť;
  • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u, ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK;
  • oznamuje ÚHČ 3. stretnutí 1/4 play-off: 

        Wild Boys ´02 BA – FC Spartak Trnava futsal, 14.3. o 20:30, Hant Aréna BA;

        MIMEL Lučenec – Lion car MIBA B. Bystrica, 15.3. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec;

        Pinerola futsal 1994 – MŠK Žilina FUTSAL, 16.3. o 20:30, Hant Aréna Bratislava;

        ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice, 16.3. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • delegovanie R a D na 3. kolo štvrťfinále play-off: 

        14.3.2019

        o 20:30 Wild Boys ´02 BA – FC Spartak Trnava Futsal (Fischer, Grom, Badura).

        15.3.2019

        o 19:00 Mimel Lučenec – Lion car MIBA B. Bystrica (Matula, Badura, Kubinec).

        16.3.2019

        o 20:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice (Budáč st., Havrila, Moncman);

        o 20:30 Pinerola Futsal 1994 MŠK Žilina Futsal (Budáč ml., Šlapka, Hlavenka).

  • ospravedlnenie: Botka 22. – 24.3.

Exekutíva v oblasti mládeže:

Oznamuje ÚHČ stretnutí FEJ:

  • FEJ U20, 10.3.2019, ŠH Mladosť Bratislava – rozpis zápasov:

        o 12.30 Pinerola OA Dudova Bratislava – NLF Olympia Košice

        o 13:30 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – FK Ekoprim Prešov

        o 14:45 Pinerola OA Dudova Bratislava – FK Ekoprim Prešov

        o 15:45 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – NLF Olympia Košice

  • FEJ U17, 18.3.2019, ŠH Žilina-Hájik – rozpis zápasov:

        o 11:00 MŠK Žilina FUTSAL – ŠK Makroteam Žilina

        o 11:50 NLF Olympia Košice – FK Ekoprim Prešov

        o 12:40 MŠK Žilina FUTSAL – NLF Olympia Košice

        o 13:30 hod. ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

        o 14:20 MŠK Žilina FUTSAL – FK Ekoprim Prešov

        o 15:10 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1309772  Miroslav Zajac  MŠK Žilina FUTSAL

1308061  Martin Pleva  MŠK Žilina FUTSAL  preregistrácia

1298028  Michal Strolka  Pinerola Futsal 1994 

1334394  Martin Csiba  Pinerola Futsal 1994 

Prestup:

1415794  Willians Santos  Imbituva Futsal (Brazília)  Pinerola Futsal   1994

Všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu „Stornovaná systémom – uplynul čas na vyjadrenie“ (zo strany hráča).

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner