Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 24. 3. 2018

piatok, 23.03.2018
|
Posledná aktualizácia 24.3.2018 17:03

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzuVÝKONNÝ VÝBOR

Vyhlasuje doplňujúce voľby na členov komisie partnerov SFZ, ktoré sa uskutočnia na jeho aprílovom zasadnutí. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované VV SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 27. marca 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ;

Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že v zmysle SP, čl. 69/3 odkladá stretnutia 21. kola II. ligy Lokomotíva Košice – Nové Mesto n. Váhom a Bardejov – Komárno. Náhradný termín bude uverejnený v nasledujúcej ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje zmenu hracieho dňa I. DL, 25. kolo na 21. 4. (pôvodne 18. 4.) a 27. kolo na 2. 5. (pôvodne 5. 5.), z dôvodu zmeny termínu turnaja Slovakia Cup (5. – 11. 5.).

Žiada všetky FK, aby pri požiadavke na zmenu termínu alebo hracieho času stretnutia uvádzali aj hraciu plochu (ihrisko).

Schvaľuje:

U19:

22. kolo: Senica - Žilina 10. 4. o 14:00 (RS, čl. 17/c);

25. kolo:  Žilina – Trnava 20. 4. o 14:00.

U17/16:

22. kolo: Podbrezová – Nitra (UT Podbrezová);

24. kolo: D. Streda – Trenčín 21. 4. o 11:00 / 13:15 (Vrakúň), Žilina – Nitra UT Strážov.

U15/14:

15. kolo: Vranov – Humenné 3. 4. o 14:00 / 16:00, Levice – Domino 4. 4. o 13:00 / 15:00;

16. kolo: Jupie Podlavice - B. Bystrica 25. 3. o 10:00 / 12:00 na UT, ViOn ZM  – D. Streda (UT ViOn), Skalica – Trenčín 25. 3. o 10:00 / 12:00 (UT Skalica), Púchov – Trnava 5. 4. o 14:00 / 16:00;

17. kolo: Karlova Ves – Púchov 29. 3. o 14:00 / 16:00 (UT Pasienky);

18. kolo: Prešov – Michalovce 7. 4. o 13:00 / 15:00 (UT Prešov), Žilina – R. Sobota (UT Strážov);

23. kolo: Petržalka – Slovan BA 17. 5. o 15:00 / 17:00 (Pankúchova).

U13/12:

15. kolo: Humenné – Snina 3. 4. o 10:00 / 11:30, Púchov – D. Streda 4. 4. o 14:00 / 15:30, Jupie Podlavice – Podbrezová 4. 4. o 15:00 / 16:30;

16. kolo: Podbrezová – Ružomberok (UT Podbrezová);

17. kolo: Inter BA – Petržalka 28. 3. o 16:00 / 17:30, Domino – Trenčín 29. 3. o 15:30 / 17:00 (UT Pasienky);

20. kolo: Levice – Domino 17. 4. o 12:00 / 14:00, Trebišov – Stropkov 19. 4. o 14:00 / 15:30, Inter BA  - ViOn ZM 19. 4. o 10:00 / 11:30 (Drieňová);

22. kolo: Vranov – Stropkov 17. 5. o 13:30 / 15:00;

26. kolo: Inter BA – Trenčín 6. 6. o 12:00 / 13:30.

Zaoberala sa odvolaním 1. FC Tatran Prešov (U17/16, DAC – Prešov) a trvá na svojom rozhodnutí. Odvolanie odstúpila odvolacej komisii SFZ.

Zasadnutie komisie sa uskutoční 28. 3. od 12:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Schaľuje:

Slovenský pohár – semifinále: Myjava – Slovan BA 28. 3. o 17:00.

I. liga ženy / juniorky:

11. kolo: Prešov – B. Bystrica v pôvodnom termíne, ale na UT, Michalovce - NMŠK 24. 3. o 12:00 / 14:00.

12. kolo: Bardejov – Michalovce 31. 3. o 10:00 / 12:00.

II. liga, skupina A:

15. kolo: Šaľa – D. Lužná 25. 3. o 15:00 na UT, ViOn ZM – D. Streda 25. 3. o 15:00 na UT;

16. kolo: Vrakuňa – N. Zámky 1. 4. o 10:00, D. Lužná – Kopčany 30. 3. o 15:00;

22. kolo: Petržalka – Kopčany 13. 5. o 16:00.

II. liga, skupina B:

24. kolo: Bánovce – Trenčín 13. 5. o 15:00.

Zamieta:

 • dohodu Nitra / Slovan BA o zmene termínu stretnutí 12. kola I. ligy žien / junioriek, ktorá je v rozpore s RS, čl. 23/12;
 • dohodu Kopčany / Šaľa o zmene termínu neodohratého stretnutia 14. kola II. liga, sk. A, ktorá je v rozpore s RS, čl. 23/12.

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky do 30. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL, že dokumentáciu k stavu záväzkov k 31.12. 2017 (pokiaľ nebola zaslaná s finančnou dokumentáciou k 15. 3. t. r.), je potrebné odoslať najneskôr 3. 4. 2018, nakoľko prípadné záväzky môžu byť do 31. 3. 2018 (vrátane) vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U689: Alex Holub (MFK Ružomberok, I. LSD U19), vylúčený za HNS - držanie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti a zároveň riskantné kopnutie súpera do oblasti členka pravej nohy, bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 18. 3.

U690: Mário Firment (Partizán Bardejov, I. LMD U17), vylúčený za HNS - držanie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 18. 3.

U691: Matej Šimurda (MŠK Námestovo, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS - podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 18. 3.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U692: Martin Svatík (AFC N. Mesto n. Váhom, II. liga), od 18. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U693: Bankole Olawale Adekuoroye (ŠKF Sereď, II. liga).

U694: Jakub Šulc (FK Inter Bratislava, II. liga), obaja od 18. 3.

U695: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, národnostné a vulgárne pokriky) a nedostatočnej  US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 28. 3.

U696: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nevhodnému gestu hráča hostí č. 8 voči fanúšikom domácich v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 28. 3.

U697: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, vhodenie plastového pohára s vodou na HP) v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 28. 3.

U698: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 2. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa 1. FC Tatran Prešov – FK Senica.

U699: Viktor Pečovský (MŠK Žilina, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení konanie voči menovanému, za udelenie ČK v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U700: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U683 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie sociálneho zariadenia a zapálenie oplotenia) počas stretnutia 1. kola FL -  nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu  600 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o zaslanie dokladu o vysporiadaní škody, do 4. 4. 2018.

U701: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U684 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola FL - nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS - finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U702: Lukáš Čmelík. Na základe podnetu Asociácie rozhodcov SFZ, začína disciplinárne konanie vo veci poškodenia dobrého mena futbalu a žiada menovaného o písomné stanovisko k jeho vulgárnym vyjadreniam na sociálnej sieti voči osobe rozhodcu stretnutia 2. kola FL - nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 28. 3.

U703: Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ, začína disciplinárne konanie vo veci údajného ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí I. LSŽ U15 (západ) v sezóne 2016/2017 a pokračuje v šetrení veci, podľa čl. 71/1, 3g DP. Zároveň predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29. 3. 2018 v sídle SFZ:

p. Janu Poláčikovú  (asistent trénera), o 15:15 hod.;

p. Ladislava Kollára (vedúci / tímový manažér), o 15:40 hod.;

p. Jána Kováča (rozhodca), o 16:00 hod.;

p. Martina Kiša (rozhodca),  o 16:20 hod.;

p. Martina Ribariča (rozhodca), o 16:40 hod.

U704: František Nagy. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U363 a žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29. 3. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 21. – 22.4. vo Vyhniach. Pozvánka vybraným rozhodkyniam bola zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje, že náhradné zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 4. 4. v Banskej Bystrici na Štiavničkách od 10:00 hod. Pozvánka a rozpis behov boli pozvaným rozhodcom a rozhodkyniam zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Greško od 19. 3., do prihlásenia, Straka T. 30. 3. – 3. 4., Smolíková 17. – 20. 4. a 16. – 18. 5., Slyško 7. – 8. 4. , Lauer 29. 3. – 2. 4. a 17. – 21. 4., Marsal 6. 4. a 20. 4., Špaček 4. 4., Perašín 4. 4., Karaffa 4. 4., Glova 16. – 18. 4., Královič 30. 6. -8.7.

Úsek PR – ospravedlnenia: Samotný 5. – 12. 4., R. Sluk 8. 4., Vaňo 6. 4. a 28. 4., Likavský 15. 4., Vais 27. – 29. 4.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 16. – 17. 3. 2018 organizovala v Kežmarských Žľaboch komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Po úspešnom vykonaní celého seminára a záverečnej skúšky, si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: Ján Faťara, Jozef Feckanin, Štefan Fencík, Ján Gajdoš, Marián Guľko, Jozef Hreško, Milan Jenčo, Jarslav Kostík, Miroslav Koščák, Andrej Koščo, Marián Kovaľ, Jozef Krajčík, Jaroslav Kubánka, Vladimír Kunzo, Vladimír Lisák, Karol Maturkanič, Albín Mišenčík,  Ján Ondík, Ján Onofrej, Dušan Pecha, Vlaim Perát, Milan Piruch, Peter Repaský, Ján Sadiv, Jozef Sendek, Ján Sloboda, Anton Stretavský, Ján Šafranko, Ján Šimko, Marián Tkáč, Jozef Tkáčik, Viliam Treščák, Vladimír Vasilenko, Miroslav Voroňák.

V dňoch 16. – 17. 3. 2018 organizovala v Kežmarských Žľaboch komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ,   licenčný seminár pre delegátov, pre získanie  licencie "A". Po úspešnom vykonaní celého seminára a záverečnej skúšky, získali platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na  štyri roky títo úspešní absolventi:  Dušan Andrejko, Jozef Babjak, Miloš Baran, Mikuláš Bindas, Ján Demjanovič, Jakub Eperješi, Milan Fedor, Jaroslav Guballa, Marcel Homoľa, Jozef Kaščák, Ján Kmec, Marcel Koňar, Jozef Kovalčin, Miroslav Kožlej, Ján Kudrec, Dušan Kuzma, Eva Lenková, Vladimír Lisák ml., Ján Marton, Richard Marcin, Henrieta Mihaliková, Štefan Miľo, Vladimír Michalík, Štefan Molitoris, Miloš Onofrej, Anton Perát, Dušan Sedlák, Ján Šimko, Marek Tomáš, Vladimír Vasilenko, Peter Ziemba.     

Ospravedlnenie: Tomášová  29. 3. – 8. 4.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • schválila zmeny hracích dní prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         5. kolo: Futsal Team Levice - FK Orion Tip Banovce n. Bebravou 12. 4. o 19:30.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa uskutoční 28. 3. 2018 o 17:00 v Lučenci, v budove ObFZ. Poplatok za seminár je 25 €, s úhradou na číslo účtu: IBAN SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 26. 3. 2018;
 • deleguje R a D na 4. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         29. 3. 2018

         20:30: FK Dragons Podolie – Futsal Team Levice (Belavý, Botka, Krchňavý).

         31. 3. 2018

         20:00: Rehab Klinik Barabéri – MŠK Žilina Futsal (Bohun, Budáč ml., Kubinec).

 • zmena R a D na 3. štvrťfinálové stretnutie play off VARTA futsal ligy:

         Mimel Lučenec – FC Bilí Andeli Futsal (Kubinec za Hrma);

         Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina (Bohun za Budáč P. ml).

 • zmena D na predohrávku 9. kola prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         MŠK Žilina – Rehab Klinik Barabéri (Hrmo za Kubinca).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • schvaľuje výsledky Futsalovej extraligy juniorov U20 pre súťažný ročník 2017/18, s nasledovným poradím: 1. Mimel Lučenec, 2. FK Ekoprim Prešov, 3. Grizzly Slovakia Košice;
 • oznamuje, že víťazom Futsalovej extraligy juniorov U20 pre súťažný ročník 2017/18 je družstvo MIMEL Lučenec;
 • oznamuje, že právo účasti vo Final Four FEJ U20 v súťažnom ročníku 2017/18 získali  družstvá: Mimel Lučenec, FK Ekoprim Prešov, Grizzly Slovakia Košice, MŠK Žilina Futsal;
 • oznamuje klubom, ktoré majú záujem o organizovanie Final Four U20, aby svoje žiadosti o organizáciu podujatia nahlasovali na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz organizuje v dňoch 12. – 13. apríla 2018 odborný seminár s názvom „Spoločná stratégia je zvyšovať komfort a bezpečnosť“ pre hlavných usporiadateľov,  bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu a fanúšikovania v kluboch, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným  UEFA seminárom, k stratégii rozvoja bezpečnosti a fanúšikovania v Českej republike a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a v termíne do 4. apríla 2018 ju zaslať na e-mail peter.france@futbalsfz.sk a v kópii na e-mail marek.majercak@futbalsfz.sk Informácia s pozvánkou, programom a záväznou prihláškou je zverejnená na www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.