Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

piatok, 29.03.2019
|
Posledná aktualizácia 29.3.2019 13:17

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U759: Matúš Ončák (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24.3.2019. 

U760: Martin Novodomec (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 25.3.2019.

U761: Timotej Tarda (Akadémia Juventus Žilina, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.3.2019.

U762:  Šimon Nemec (MŠK Tesla Stropkov, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera do tváre v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 25.3.2019. 

U763: Raul Kurucz (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – vulgárna a verbálna kritika R na HP po ukončení stretnutia, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 48/2a DP, od 25.3.2019. 

U764: Dávid Balog (ŠK Slovan Bratislava, I. LMŽ U12), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24.3.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U765: Ľubomír Ivanko Macej (FC Lokomotíva Košice, II. liga), od 23.3.2019.

U766:  Martin Köteles (FC Košice, I. LSŽ U14), od 24.3.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U767: Marcel Ondruš (KFC Komárno, II. liga).

U768: Celestine Chukwuebuka Lazarus (Slavoj Trebišov, II. liga).

U769: Radoslav Kamenec (ŠK Odeva Lipany, II. liga). 

U770: Erik Zula (FK Senica, I. LSD U19).

U771: Filip Blaha (FK Senica, I. LMD U16), všetci od 24.3.2019.

U772:  MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – KFC Komárno, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 2.4.2019.

U773: FC Petržalka (II. liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie. začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola II. ligy FC Petržalka – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 2.4.2019.

U774: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí zo stretnutia 20. kola II. ligy FC Petržalka – FK Inter Bratislava, podľa čl. 43/1 DP ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze pokračovať v konaní užívania novej tribúny na štadióne klubu, podľa čl. 43/2s, 4 DP, až do rozhodnutia KŠI o povolení užívania tribúny, od 28.3.2019.  

U775:  KŠI SFZ. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada odbornú komisiu KŠI SFZ o písomné stanovisko k vydaniu platného certifikátu štadióna klubu FC Petržalka, vrátane novej tribúny, do 2.4.2019

U776: ŠKF Sereď (FORTUNA liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U739 a za nedostatočnú US (umožnenie vstupu diváka na ihrisko a nečinnosť US) počas stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová  časť o titul ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 500, € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U777: ŠK Slovan Bratislava futbal (FORTUNA liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U740 a za HNS divákov (vulgárne pokriky na hráča D č. 91) počas stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová  časť o titul ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U778: 1. FC Tatran Prešov. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U751 a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť doklad o úhrade náhrad trov konania vo výške stanovenej uznesením KS/6/2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U779: ŠK Slovan Bratislava futbal (FORTUNA liga). Berie na vedomie splnenie ochranného opatrenia uloženého U711. 

U780: Jose Carrillo Mancilla (1389400, MFK Zemplín Michalovce, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U687 a žiadosť zamieta.

FUTSAL:

U781: Richard Oberman (1241314 / Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie SF a Správy delegáta stretnutia, zastavuje konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v 1. stretnutí semifinále play-off Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP, od 28.3.2019.

DS, uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.4.2019 v sídle SFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

U19, 25. kolo: Slovan BA – Žilina  18.4. o 11:00, Trenčín – Trnava  18.4. o 14:00, Prešov – D. Streda 18.4. o 11:00 na UT.

U17/16:

22. kolo: D. Streda – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT;

24. kolo: Trenčín – D. Streda 11.4. o 12:00 / 14:15, Ružomberok – Žilina 13.4. o 9:00 / 11:15 na UT;

25. kolo: D. Streda – Prešov 18.4. o 11:00 / 13:15.

U15/14:

15. kolo: Karlova Ves – D. Streda 31.3. o 11:30 / 13:30 na ihrisku Lamač, Skalica – Senica 29.3. o 14:00 /16:00 na UT;

3. kolo (NČ): Prešov – Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT;

4. kolo (NČ): Lokomotíva Košice – Stropkov 5.4. o 13:30 / 15:30, Poprad – FC Košice,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Veľká Lomnica, Michalovce – Prešov 5.4. o 10:00 / 12:00.

U13/12, 15. kolo: D. Streda – Karlova Ves 28.3. o 17:00 / 17:00 na UT.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga, 10. kolo: Slovan BA – Nitra 8.5. o 14:00.

II. liga, skupina A, 14. kolo: Nové Zámky – Kopčany 14.4. o 14:00.

II. liga, skupina B:

13. kolo: Z. Moravce – Trenčín 7.4. o 15:00 na UT;

14. kolo: Trenčín – Beluša 14.4. o 16:00.

WU19 / WU15:

14. kolo: Poprad – Lokomotíva Košice o 14:00 / 16:00.

15. kolo: Slovan BA – Trnava 18.4. o 13:30 / 15:30 na UT (Prievoz), Podbrezová – Martin 7.4. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Beňuš

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že im dňa 25.3.2019 bolo elektronickou poštou zaslané vyrozumenie o preverení kompletnosti licenčnej dokumentácie, zaslanej na preverovanie k 15.3.2019. Kluby, ktorým bola zaslaná požiadavka na doplnenie dokumentácie, sú túto povinné doplniť (nielen zaslať) najneskôr do 8.4.2019. Dokumentácia doručená po tomto termíne nebude akceptovaná pre prvostupňové konanie o udelení licencie na licenčnú sezónu 2019/2020. 

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava, v termíne 7.4. – 8.6.2019 v Trnave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit, dňa 13.4.2018 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Haring od 23.3., do prihlásenia, Súkeníková od 23.3., do prihlásenia, Adamčo 30.3., Královič 25. – 26.4., Ďurčo 6. – 9.5.

Úsek PR – ospravedlnenie: Cuninka 22. – 29.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Dadykin 5. – 7.4., Tomášová 4. – 9.4.  

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF oznamuje, že dňa 8.4.2019 sa v B. Bystrici uskutoční riadne zasadnutie VV SF.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • oznamuje klubom s právom účasti vo Varta futsal lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Čas a program bude dotknutým subjektom zaslaný na oficiálne klubové adresy (pravdepodobný program bude v trvaní od 10:00 do 15:00 hod.). Zároveň žiada kluby o nahlásenie svojich zástupcov (max. 2) do 4.4.2019 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk;
  • oznamuje klubom, ktoré nemajú povinnosť zúčastniť vyššie uvedeného stretnutia v B. Bystrici, že v prípade záujmu o účasť na tomto stretnutí, treba zástupcu klubu nahlásiť do 31.3.2019 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk;
  • oznamuje futsalovej verejnosti, že normy SF môžu pripomienkovať na webstránke Exekutívy SF (www.futsalexekutiva.sk/kontakt), do 4.4.2019. Následne budú návrhy predložené na pripomienkovanie orgánom SF;
  • žiada kluby hrajúce play-off, aby do 10.4.2019 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk nahlásili svoje nominácie do ankety Hráč mesiaca marec;
  • oznamuje ÚHČ 1. stretnutí semifinále play-off: 

         Pinerola Futsal 1994 – Wild Boys ´02 Bratislava, 5.4. o 20:30, Hant Aréna BA;

         MIMEL Lučenec – ŠK Makroteam Žilina, 5.4. o 19.00, ŠH Aréna Lučenec.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • delegovanie R a D na 3. kolo semifinále play-off: 

         5.4.2019

         o 19:00 Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina (Fischer, Botka, Havrila, Kuspan);

         o 20:30 Pinerola Futsal - Wild Boys ´02 BA (Belavý, Ježík, Budáč ml., Hrmo).

  • zmeny delegovania:

         30.3.2019

         o 20:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Matula za Budáč ml.);

         o 20:15 Wild Boys ´02 BA – Pinerola Futsal 1994 (Peško, Kopec, Grom, Kubinec).

  • delegovanie na prípravný dvojzápas proti Egyptu:

         9.4. o 19:30, ŠH Levice (Peško, Belavý, Budáč ml.);

         10.4. o 19:30, ŠH Štiavničky B. Bystrica (Belavý, Peško, Ježík).

Exekutíva v oblasti mládeže:

Na základe rozpisu súťaže a konečného poradia v súťaži FEJ U20, oznamuje nasledovný rozpis zápasov FINAL FOUR Slovenského pohára 2019 (10.4. v ŠH Badín):

o 12:00 NLF Olympia Košice – FC Spartak Trnava-futsal

o 13:00 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL

o 14:15 hod. zápas o 3. miesto

o 15:15 hod. finále

o 16.30 vyhlásenie výsledkov FEJ U20 a FINAL FOUR U-20

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

V zmysle Smernice pre činnosť sprostredkovateľov, článok 6 odsek 5 „SFZ je povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom všetkými klubmi a všetkými hráčmi za dané obdobie“. Kompletný zoznam sprostredkovateľov je zverejnený na inom mieste webového sídla.

Ali Feras - žiadna transakcia; Augustín Andrej (AA Sports Management) - transfer hráča Martin Koscelník; zmluva o  zastupovaní s hráčmi Martin Koscelník, Samuel Kozlovský, Filip Mráz, Sebastián Gembický; Bacík Marcel - žiadna transakcia; Bahník Tomáš - transfer hráča Přemysl Kovář; David Balda - zmluva o  zastupovaní a transfer hráča Ismar Tandir, zmluva o  zastupovaní s MFK Ružomberok; Mirko Berrettini - žiadna transakcia; Bolech Branislav - žiadna transakcia; Bovan Jaroslav (Sport Media Group) - zmluva o zastupovaní s hráčom Mojmír Trebuňák; Csontó Karol - zmluva o  zastupovaní s hráčmi Leo Sauer, Mário Sauer, Martin Gamboš, Rudolf Božík, Lukáš Mikulaj, Milan Šimon, Milan Šimon Rehuš, Nikolas Brandis, Šimon Kováč, Ladislav Almási, Adrián Fiala, František Kóša, Vladimír Majdan, Oliver Petráš, Matúš Repa, Dominik Greif, Stanislav Lacko, Denis Chudý, Denis Potoma, Ján Bernát, Viktor Straka, Patrik Ďurža, Nicolas Kapuš, Samuel Kováčik, Gabriel Demjan, Vladimír Kaňuch, László Bénes, Michal Farkaš, Jakub Kadák, Marek Rodák, Marian Pišoja, Ladislav Mitro; Csöllei Attila - žiadna transakcia; Čech Richard (Čech - Slovakia) - transfery hráčov Filip Lepieš, Tomáš Suslov, Ján Krivák; zmluva o  zastupovaní s hráčmi Matúš Kmeť, Alexander Selecký, Tomáš Suslov, Filip Liepeš, Oliver Nehila, Peter Kolesár, Ján Krivák, Filip Blažek, Marko Kelemen;  Čikel Andrej - zmluva o zastupovaní hráča Lukáš Urminský; Filipko Miroslav - transfery hráčov Martin Pastornický a Andrej Maťašovský, zmluva o zastupovaní s hráčom Andrej Maťašovský;  Foltín Jaroslav - neaktívny, žiadna transakcia; Furka Patrik - zmluva o zastupovaní s hráčmi Lukáš Jirka, Mikuláš Bakaľa, Damian Sova, Matúš Lichý, Samuel Geschwandtner, Filip Černák, Jakub Rakyta, Jakub Luka, Mário Baláž, Peter Vrábeľ, Mário Mihál, Ivan Straka, Gabriel Halabrín; Gálffy Denis - žiadna transakcia; Geist Tomáš mladší - žiadna transakcia, Tomáš Geist starší - zmluva o zastupovaní s hráčmi Timotej Záhumenský, Denis Horník, Samuel Šefčík,  Jozef Sombat, Andrej Fábry, Alex Holub, Endy Opoku Bernadina, Alexander Mojžiš, Viktor Mojžiš, Nikolas Pochylý, Viktor Mička, Ivan Krajčírik, Šimon Šimko, Jozef Menich, Šimon Kupec; Gernát Marek (4 Sports) - transfery hráčov Adrian Slančík, Jakub Štefančín, zmluvy o zastupovaní s hráčmi Norbert Grejták, Michal Šurima, Alex Molčan, Filip Baláž, Alex Ivanko, Mátyás Simon; Greguška Miroslav - neaktívny, žiadna transakcia; Halaj Peter - žiadna transakcia; Marian Hanták - neaktívny, žiadna transakcia; Havrilla Gabriel (GYLD Sports Investments) - žiadna transakcia; Hodúl Filip - žiadna transakcia; Michal Holeščák (HMP - Sport Management) - prestupy hráčov František Plach, Róbert Gešnábel, Martin Krnáč, Jakub Mareš, Pavol Farkaš, Martin Dúbravka, Matúš Ružinský, Adi Mehremič, Frederik Valach, zmluva o zastupovaní s hráčmi Pavol Bajza, Adam Kuruc, Adrián Krišica, Adam Jackuliak, Dominik Javorček, Samuel Javorček, Jakub Švec, Matúš Hruška, Matúš Kuník; Hrček Vladimír - žiadna transakcia; Hricko Peter (Elite Sprort Pro) - transfer hráča Erik Streňo; Hrnčiarik Pavol  - neaktívny, žiadna transakcia; Hrošovský Miroslav - žiadna transakcia; Hudák Marek - žiadna transakcia; Imrek Jaroslav - neaktívny, žiadna transakcia; Jano Róbert - žiadna transakcia; Juhás Pavol - prestup hráča Adrián Slančík; zmluva o zastupovaní s hráčmi Lukáš Urbanič, Patrik Majkút, Martin Šulek, Lukáš Skovajsa, Martin Vrábel, Peter Šútorík, Slavomír Pagáč, Kristián Bartoš, Adrián Kopičár; Jurišta Peter - neaktívny, žiadna transakcia; Jurkovič Ivan - žiadna transakcia; Jurkovič Martin - zmluva o zastupovaní s hráčmi Jakub Kosorín, Martin Macho, Samuel Prachar, Dominik Žúrek, Tamás Németh, Marek Mišenko, Adam Tučný, Marián Šmatlák;  Kalina Andrej - neaktívny, žiadna transakcia; Kanku Didier - neaktívny, žiadna transakcia; Klimek Roman (Just play - football agency) - žiadna transakcia; Kondela Lukáš - žiadna transakcia; Koiš Vojtech - prestup Jurij Medvedev, zmluva o zastupovaní s hráčom Jurij Medvedev; Košarišťan Ondrej - žiadna transakcia; Košút Lukáš - zmluva o zastupovaní s hráčmi Daniel Martinka, Juraj Martinček, Jakub Zábojník; Kovács Roland - neaktívny, žiadna transakcia; Kovács Kristián - zmluva o zastupovaní s hráčmi Artur Pidruchnyi a Michal Matta; Kozák Michal  - žiadna transakcia; Kovarovič Emil (SOCCON) - transfery hráčov Maxim Ryzie, Pavol Šafranko, Bruno Čerňanský, Kristián Koštrna, Sebastian Nebyla, Michal Šulla, zmluva o zastupovaní s hráčmi Boris Sekulić, Branislav Spáčil, Bruno Čerňanský, Filip Tomovič, Ľubomír Puzder, Michal Šulla, Sebastián Nebyla, Kamil Jašúrek, Andrej Štrba, Martin Trnovský, Kristián Urban, Gergely Tumma; Lednický Dominik - žiadna transakcia; Lednický Milan - transfery hráčov Nikolas Špalek, Adrián Kaprálik, Dávid Šipoš, zmluvy o zastupovaní s hráčmi Illja Cherednichenko, Róbert Stareček, Nikolas Špalek, Dávid Šipoš, Filip Balay, Mário Henyig, Nikolas Šivák, Jakub Kračunik, Jakub Považanec, Adrián Kaprálik; Magyarics Dominik - neaktívny, žiadna transakcia; Martinka Lukáš - žiadna transakcia; Martvoň Juraj - transfery hráčov Partyk Malecki, Tomáš Huk, Erik Pačinda, zmluvy o zastupovaní s hráčmi Miroslav Káčer, Matúš Putnocký, Ondrej Šimon, Martin Adamec; Matovič Richard - transfery hráčov Lukáš Lupták, Andrej Lovás, Martin Nagy, Ivan Hladík, zmluvy o zastupovaní s hráčmi Tomáš Bobček, Kristián Mihálek, Jakub Tancík, Richard Karafa, Dušan Matúš Goleňa, Marek Bobček, Erik Mikeš; Mičura Ľudovít - žiadna transakcia; Michalík Peter - neaktívny, žiadna transakcia; Mlynár Radoslav - žiadna transakcia; Mojto Marek  - neaktívny, žiadna transakcia; Moravčík Ľubomír - neaktívny, žiadna transakcia; Mošať Marek - neaktívny, žiadna transakcia; Nádašdi Eva - žiadna transakcia; Neuschl Erik - transfery hráčov Jakub Brašeň, Patrik Mišák, Karol Mondek, Tomáš Ďubek, Peter Čogley, Rastislav Kružliak, Robert Kovaľ, Viktor Jedinák, Tamara Jedináková, Samuel Dancák, Robin Procházka, Roman Sabler, Šimon Šmehyl, Patrik Vajda, Adam Fronc, Dávid Guba, zmluva o zastupovaní s hráčmi Matúš Kira, Miroslav Šmehýl, Rastislav Kružliak, Matej Kochan, Oliver Janso; Olejár Peter - transfery hráčov Enzo Mauro Arevalo Acosta, Arben Hazrolli a Helder Mendes Rodrigues; Oravec Tomáš - žiadna transakcia; Pavlovič Ladislav - žiadna transakcia; Ľubomír Pavuk (Am-Pro Players Agency) - transfery hráčov Oliver Podhorin, Stijepo Njire, Erik Čikoš, Zoltán Kontár, Martin Baran, David Richtárech, Robert Bartolomeu a Miloš Kopečný, zmluva o zastupovaní s hráčmi Tomáš Mikinič, Robert Bartolomeu, Stijepo Njire, Nikolas Bajnóczi, Pablo Valls Polónyi, Šimon Dolinský, Marek Rigo, Erik Prekop, Michal Dopater, Sebastián Prášek, Matej Riznič, Erik Čikoš a Zoltán Kontár; Pecze Karol - neaktívny, žiadna transakcia; Pellegrini Andrej - neaktívny, žiadna transakcia; Piaček Jozef - neaktívny, žiadna transakcia; Rechtorík Miloš - žiadna transakcia; Denis Sadlák - pozri Ľubomír Pavuk (Am-Pro Players Agency); Soják Rastislav - neaktívny, žiadna transakcia; Švec Denis - žiadna transakcia; Švec Peter - neaktívny, žiadna transkcia; Švitel Martin - žiadna transakcia; Takáč Tomáš - zmluva o zastupovaní s hráčmi Dušan Kucharčík, Jozef Baláži; Tokoš Jozef (Acquiescence) - profesionálna zmluva a transfer hráča Marko Lukáč, zmluva o zastupovaní hráča Roman Bekö; Trutz Richard - neaktívny, žiadna transakcia; Tryzna Richard - transfery hráčov Timotej Múdry, Marek Pittner, zmluva o zastupovaní s hráčmi Timotej Múdry, Marek Machaj, Miroslav Almaský; Vágó Oliver - žiadna transakcia; Varga Vladimír (UNIVAG) - transfery hráčov Keresteš, Marcin, Abrahám, skautské služby pre FK Senica, Piast Gliwice, zmluva o zastupovaní s hráčmi Miroslav Gregáň, Libor Koníček, Matúš Ružinský, Marcel Novák, Richard Kačala, Kristián Hirka;  Juraj Vengloš (Central Sport Management) -  zmluva o zastupovaní s hráčmi Dominik Holec, Lukáš Letenay, Šimon Štefanec, Adam Brenkus, Dominik Veselovský, Vladimír Barbora, Matej Rosenberger, Oliver Práznovský, Marek Mičák, Martin Šuster, Lukáš Haraslín, Filip Bobrovský, Dávid Guba, Adam Bobrovský, Jakub Rusko, Marek Hamšík, Róbert Mak, Timothy Zmajkovič, Marek Výbošťok, Erik Bašista, Roland Gerebenits, Gabriel Hornyák, Filip Oršula, Matej Vajs, Andrej Rojka; transfery hráčov Adam Brenkus, Norbert Gyombér, Adrián Chovan, Jaroslav Mihalík, Filip Oršula, Oliver Práznovský; Vrťo Dušan - podpis profesionálnej zmluvy hráča Lukáš Kučera, zmluva o zastupovaní s hráčmi Lukáš Kučera, Samuel Hlaváč, Peter Belko; Weiss Ctibor - neaktívny, žiadna transakcia, Židovský Peter - neaktívny, žiadna transakcia; Žitník Jozef (Expres Consult) - žiadna transakcia; kumulovaná suma za sprostredkovateľov, ktorí zaslali podklady: 617.125,- €; Zoznam sprostredkovateľov, ktorí nezaslali prehľad transakcií za rok 2018 a prehľad vyplatených provízií: Bortel Milan, Bugár Viktor, Csontó Karol, Gažík Ivan, Jašurek Branislav, Koprda Juraj, Kuráň Juraj, Podolák Marcel, Poruba Anton, Smorádek Daniel, Stančík Marian, Suchý Marcel, Širilla Ivan, Šmárik Ladislav, Šomský Martin, Vojtek Roman, Žižlavský Jozef;

Transfery realizované prostredníctvom TMS (s možnosťou účasti sprostredkovateľa): Dejan Dražić (Celta Vigo), Mitch Apau (NK Olimpia Ljubljana), Delgado Villar (FC DVTK), Artem Sukhotskyy (FC Zorya Lugansk), Andraž Šporar (FC Basel), Mohammed Rhasalla Kadfi (FC Olimpik Donetsk) do ŠK Slovan Bratislava; Michal Tomič (US Sampdoria Genoa), Aleksandar Susnjar (FK Mladá Boleslav), Giorgi Tevzadze (FC Dinamo Tbilisi), Branislav Niňaj (Osmanlispor FK), Jaroalav Mihalík (MKS Cracovia), Martin Gamboš (TSV 1860 München), Benson Anang (New Life F.C.), Eins Fazlagikj (KF Shkendija) do MŠK Žilina; Soma Rátonyi (ETÖ Györ), Stanislav Bilenkyi (FC Olimpik Donetsk), Denis Baumgartner (US Sampdoria Genoa), Danilo Beskorovainyi (FK Atlantas), Alexandru Oroian (AS FC Interstar Sibiu), Cesar Blackman Camarena (Chorillo FC), Martin Jedlička (FC Mladá Boleslav), Zsolt Kalmár (RB Leipzig), Máté Vida (Vasas Futbal Kft.), Christián Herc (Wolwerhamptom Wanderers FC), Maksym Tretiakov (FC Chernomorets Odessa), Oleksandr Voitiuk (FC Olimpik Donetsk), Vakoun Issouf Bayo (Etoil Sportive du Sahel), Suleman Naeem ((Rotherham United FC), Gergely Viola (SC Fortuna Köln), Dino Trajkovski TJ Valašské Meziříčí), Martin Jedlička (FK Mladá Boleslav) do FK DAC 1904 Dunajská Streda; Davit Skhirtladze (Silkeborg IF), Patryk Ardian Malecki (Wisla Krakow), Ali Ghorbani (Esterhlal FC), Jiří Kluhánek (AC Sparta Praha), Nikola Marjanović (FK Dinamo Pančevo), Rafael Tavares Dos Santos (Capivariano FC), Marek Bakoš (FC Viktoria Plzeň), Filip Dangubić (HNK Rijeka), Jakub Rada (FK Mladá Boleslav), Dobrivoj Rusov (Piast Gliwice), Erik Grendel (Górnik Zabrze), Senad Jarović (NK Domžale), Ostap Malashevskyy (FC Karpaty Lviv), Eldar Čivić (AC Sparta Praha), Nemanja Spasojević (MFK Frýdek-Místek), Daniel Marčan (NK Istra 1961), Martin Vantruba (SK Slávia Praha) do FC Spartak Trnava; Nemanja Subotić (Vojvodina Novi Sad), Uroš Vuković (FC Voždovac Beograd), Martin Sus (FC Baník Ostrava), David Nwolokor (HNK Rijeka) do ŠKF Sereď; Tomáš Vestenický (MKS Craiova), Abdulrahman Taiwo (Bursaspor), Pavol Farkaš (Larissa FC) do FC Nitra; Zinedin Mustedanagić (AC Sparta Praha), Jan Čtvrtečka (AC Sparta Praha), Filip Twardzik (FC Vítkovice), Yani Urdinov (Bohemians Praha), Ismar Tandir (MFK Frýdek-Místek), Denis Štefánik (FK Fotbal Třinec), David Čapek (AC Sparta Praha) do MFK Ružomberok; Denis Petro (S.S. Lazio), Tomasz Walenty (KP Legia Warszawa), Rostyslav Dehtiar (FK Stal Kamianske), Armen Hovhannisyan (FC Ararat), Erik Azizian (FC Ararat), Brian Iloski (KP Legia Warsawa), Cheik Alan Diarra (FC Dacia Kisinau), Sadam Sulley (KP Legia Warszawa), Jose Carillo Mancilla (UD Logrones), Sergei Shumenko (FC Fakel Voronezh), Hovhannes Hurutyunyan ((Noracvats Pyunik FC), Róbert Kovaľ (FK Dukla Praha), Nishi Tsubasa (KP Legia warszawa), Dawid Kurminovski (Lech Poznaň) do MFK Michalovce; Juraj Hejtmánek (FK Jablonec), Jose David Casado (FC Espanol Karlsruhe), Tomáš Ďubek (TE Zalaegerszég), Martin Krnáč (MFK Karviná), Nikola Dimitrijević (OFK Bačka), Dalibor Pleva (GKS Katowice), Giorgi Chochishvili (SK Slávia Praha), Haris Harba (Erzurumspor), Ondřej Šašinka (FC Baník Ostrava), Robert Bartolomeu (FC Fastav Zlín) do FC ViOn Zlaté Moravce; Noel Tata Soh (Njalla Quan SA), Chiro Vuza Mena (NAC Breda), Mihovil Klapan (NK Aluminij Kidričevo), Edmund Addo (Mighty Cosmos FC), Jean Deretti (Ypiranga FC), Sacha Petshi (US Creteil), Patrik Begáň (Vale of Clyde JFC), Patrick Kojo Asmah (Atalanta BC), Victor Michel Nirennold (Fleetwood Town FC), Vojtěch Vorel (AC Sparta Praha), Frank Castaneda Velez (Caracas FC), Diego Cuadros Velasquez (Caracas FC), Dias Correia Filho (EC Nuovo Hamburgo), Federico Taborda (Civitanovese Calcio 1919), Marko Tešija (ND Gorica), Désiré Ségbé Azankpo (SA Spinalien), Lynel Darcy Kitambala (Apollon Smirnis FC), Vitor Salazar Cuesta (Royal Eagles FC), Naren Stiven Solano Perea (Boyaca Chico FC), Jakub Brašeň (Mezökövezd SE), Oliver Práznovský (FC Luch Energia Vladivostok), Ricardo Jesus Marchena (Santa FE), Jan Suchan (FC Viktoria Plzeň), Richard Celis Sanchez (Deportivo JBL del Zulia), Ronaldo Chacon Zambrano (Caracas FC), José Luis Mendes Lopes (PAE Levadiakos), František Plach (Piat Glywice) do FK Senica; Ante Rogulić (A.E. Paphos), Richard Kule Mbombo (FCO Beerschot-Wilrijk), Milan Corryn (RSC Anderlecht), Erhan Mašović (Club Brugge KV), Libor Hrdlička (Ruch Chorzów), Osman Bukari (Accra Lions FC), Aleksander Morgos (FC Rubikon Kyjev), Umeh Chukwuemeka (GBS Football Academy), Oleksander Voitiuk (FC Olimpik Donetsk), Imrane Oulad Omar (Achille ´29), Jovan Vladimir Pavlović (OFK Sport Team Banja Luka), Philippe Robert van Arnhem (RKC Waalwijk), Joey Martinus Sleegers (NEC Nijmegen) do AS Trenčín; Jesse Thompson Edge (Achille ´29), Matej Podstavek (Police Tero Football Club), Martin Baran (OKS Odra Opole), Michal Obročník (FC Slovan Liberec), Stijepi Njire (1. SC Znojmo), Marko Drobnjak (FK Polet Ljubić) do FK Železiarne Podbrezová; Lukáš Duda (MFK Karviná) do KFC Komárno; Adam Pajer (FC Hradec Králové), Štefan Zošák (Football Club Shakhter) do FK Poprad; Marko Milunović (Stal Rzesow), Mikita Rocheu (FK Chist), Mkhanyiseli Siwahla (Proch Pionki), Emmanuel Sarki (AEL Limassol FC), Aleksei Goncharevich (Lokomotiv St. Peterburg), Sergey Glebko (PFC Torpedo Minsk) do Partizán Bardejov BŠK; Damién Clément Marie (FC Saint Lô Manche), Christopher Edson Christina (FC Dodrecht), Patrik Gilian (SK Slávia Praha), Michael Seckář (1. SK Prostějov), Reuben Yem (GBS Football Academy) do FK Inter Bratislava; Amir Mašić (FC Vysočina Jihlava), Ivan Dujmović (FC Vysočina Jihlava), Erik Micovčák (FC Slovan Liberec), Kristijan Trapanovski (SK Slávia Praha), Artur Bénes (Tarxien Rainbows FC), Petr Hosek (FK Fotbal Třinec) do 1. FC Tatran Prešov; Tomáš Majtán (Mezökövezd SE), Jozef Dolný (Derry City FC), Ladislav Szöcs (Gyirmot FC), Martin Nagy (ETÖ Györ) do MFK Skalica; Lukáš Tesák (FC Gomel), Marian Kovařík (MFK Frýdek-Místek), Jozef Rejdovian (SC ESV Parndorf) do FK Pohronie; Daniel Tertuliano (Verdes Mares), Kyle Knotek (FC Linkoping City), Peterson Silvino Da Cruz, Guilherme Avelino De Oliveira, Eiller Da Silva Rodrigues, John De Morais Mesquita, Francisco De Lima Barbosa, Christian Mota De Oliveira, Matheus Saturnino Matos a Bernardo Lacerda Martins (všetci Fluminense FC), Jakub Čunta (MKS Cracovia) do FC ŠTK 1914 Šamorín; Eligius Jankauskas (SFC Opava), Michal Klec (FK Fotbal Třinec), František Kubík (FC Atyrau), Miloš Lačný (FC Torpedo Kutaisi), Yusuf Otubanjo (LASK Linz), Aleš Mandous (Sigma Olomouc), Samuel Mráz (Empoli FC), Dávid hancko (ACF Fiorentina), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Róbert Mazáň (Celta Vigo) z MŠK Žilina; Samuel Šefčík (FC Vysočina Jihlava), Dominik Duda (1. FK Příbram), Filip Oršula (FC Slovan Liberec), Lukáš Droppa (FC Shakhter), Erik Čikoš (DVSC ), Boris Sekulić (PFC CSKA Sofia), Dominik Malý (MTE), Jakub Mareš (Zaglebie Lubin), Ruben Ewald Ligeon (PEC Zwolle) z ŠK Slovan Bratislava; Yves Simon Loembet (Hapoel Petah Tikva FC), Gergö Kocsis (MFK Karviná), Andrii Liashenko (FC Ruh Vynnyky), János Szépe (ZTE FC), Bence Mervó (ETÖ Györ), Zoltán Kontár (Gyirmot FC), Tomáš Malec FK Zalgiris) z FK DAC 1904 Dunajská Streda; Matúš Repa Atalanta BC), Marvin Egho (Randers FC), Sebastian Nebyla (West Ham United FC), Yasin Pehlivan (Genclerbirligi SK), Martin Vantruba (SK Slávia Praha), Slavko Lukić (Nasaf FC) z FC Spartak Trnava; Saša Popin ((ZTE FC), Marko Milunović (Stal Rzesow), Ondřej Vencl (SV Horn), Aurelien Ngeyitala Lola (FC Arsenal Kyiv) z FC Nitra; Šimon Kupec (GKS Gieksa Katowice), Artur Pikk (Miedz Legnica), Nermin Haskić (FK Radnički Niš) z MFK Ružomberok; Martin Koscelník (FC Slovan Liberec), Yurii Bodnar (FC Karpaty Lviv), Aleksandr Sviarchynski (FC Minsk), Jakub Grič (Sandecja Nowy Sacy) z MFK Zemplín Michalovce; Haris Harba (FK Kukesi), Martin Dobrotka (FKS Stal Mielec) z FC ViOn Zlaté Moravce; Amir Ben Shimon (Hapoel Jerusalem), Oliver Práznovský (Alashkert FC), Ivan Honchar (FC Vorskla Poltava) z FK Senica; Philip Azango (KAA Gent), James Alexander Lawrence (RSC Anderlecht ), Rodney Klooster (FC Eindhoven), Luka Kulenović (FK Željezničar Banja Luka), Imran Oulad Omar (FC Den Bosch), Damián Bariš (FC Zbrojovka Brno), Hilary Gong Chuhwak (SBV Vitesse), Uche Nwofor (Enugu Rangers FC), Rangelo Marian Janga (KAA Gent), Rodney Klooster (FC Eindhoven) z AS Trenčín; Ján Krivák (MFK Karviná), Weriton Luiz Gutierre (Cuiaba FC) z FK Železiarne Podbrezová; David Hovsepyan (EN Thoi Lakatamias FC), István Szénasi (Pápai Peutz) z KFC Komárno; Ben Gasser (NK Olimpia Ljubljana), Sebastian Szczepanski (Sandecja Nowy Sacz), Ľubomír Ivanko Macej (FC Graffin Vlašim) z Partizán Bardejov BŠK; Tomáš Suslov (FC Groningen) z 1. FC Tatran Prešov; Marian Kovařík (1. SK prostějov) z FK Pohronie; Ján Mizerák (FC Graffin Vlašim) z MFK Skalica;  

V zmysle smernice sú povinné futbalové kluby zverejniť prehľad transakcií realizovaných so sprostredkovateľmi ako aj výšku vyplatených provízií. Z klubov prvých dvoch najvyšších súťaží zaslali požadované informácie: FC Spartak Trnava – sprostredkovanie a prestupy hráčov Ivan Hladík, Lukáš Greššák, Jiří Kulhánek, Jakub Rada, Senad jarović, Fabien Miesenbeck, Rafael Tavares, Filipo Dangubić, Patryck Adrian Malecki, Davit Skhirtladze, Marvin Egho, Sebastián Nebyla, Matúš Repa a Erik Jirka; MFK Ružomberok - sprostredkovanie, prestupy a uzatvorenie profesionálnych zmlúv s hráčmi Róbert Gešnábel, Matej Kochan, Ivan Krajčírik, Rastislav Kružliak, Marcus Kružliak, Ismar Tandir, Filip Twardzik, Yani Urdinov, Branislav Ľupták a Alex Holub, MŠK Žilina - sprostredkovanie a transfery hráčov Nikolas Špalek, Dávid Hancko a Denis Vavro; FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce - sprostredkovanie a prestupy hráčov Róbert Bartolomeu, Dávid Richtárech, Branislav Ľupták, Tomáš Ďubek, Peter Čögley a Jakub Brašeň; FK Železiarne Podbrezová - sprostredkovanie a prestupy hráčov Martin Baran, Ján Krivák, Michal Obročník, Jakub Wiezik, Stijepo Njire, Matúš Mikuš, Marko Drobnjak, Filip Liepeš, P. Jedinák a V. Jedinák; FK Senica - sprostredkovanie a prestupy hráčov Victor Nirennold, Sasha Petshi, Roberto Dias, Jaen Deretti Frank Castaneda Velez, Richard Celis Sanchez, Diego Cuadros Velasquez, Joan Jaramillo Herrera; FC Nitra - žiadna platba; FK DAC 1904 Dunajská Streda - sprostredkovanie a transfery hráčov Timotej Záhumenský, Kone Suleymane, Kristián Koštrna, Naeem Suleman, Milan Šimčák, Adrián Slančík, Blackman Camenara, Kristián Herc, Kristofer Vida, Máté Vida, Zsolt Kalmár, Martin Rymarenko, Stanislav Bilenkyi, Martin Bednár, Vakoo Isouf Bayo, Eric Davis, Erik Pačinda, Tomáš Huk; ŠK Slovan Bratislava – sprostredkovanie a prestupy hráčov Andraž Šporar, Ricky van Haaren, Kenan Bajrić, Mohammed Rharsalla Kadfi, José Antonio Delgado Villar, Dejan Dražić, Mitch Apau, Marin Ljubičić, Artem Sukhotskyy; MFK Zemplín Michalovce - žiadna platba, AS Trenčín - sprostredkovanie a prestupy hráčov Jakub Paur a Libor Hrdlička, FC Lokomotíva Košice, FK Pohronie - sprostredkovanie a prestup hráča Patrik Abrahám; FK Dubnica nad Váhom - žiadna platba; FC Petržalka, FK Inter Bratislava - sprostredkovanie a prestup hráča Andrej Maťašovský; kumulovaná suma za kluby, ktoré zaslali podklady: 2.224.837,- €;

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.