Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

piatok, 26.04.2019
|
Posledná aktualizácia 26.4.2019 12:08

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2018-19_US_41.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

Uznesenie č. 47/19 VV SFZ:

1. Schvaľuje návrh na zvolanie konferencie SFZ v termíne 27. júna 2019 do Senca.

2. Ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30. apríla 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U878: Jaroslav Kolbas (Slavoj Trebišov, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera v pokutovom území, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 20.4.2019.

U879: Mátyás Simon (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16), vylúčený za HNS – vulgárna urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 19.4.2019.

U880: Natália Illášová (GFC Topoľčany, II. liga ženy), vylúčená za HNS – zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím hostí, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.4.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U881: Erik Grendel (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U882: Lukáš Ondrek (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), obaja od 21.4.2019. 

U883: Dominik Rucek (AS Trenčín, I. LMD U17), od 19.4.2019. 

U884: Maja Dimitrijević (Partizán Bardejov BŠK, I. liga ženy), od 22.4.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U885: Branislav Poremba (ŠK Odeva Lipany, II. liga), od 21.4.2019. 

U886: Adam Pajer (FK Poprad, II. liga).

U887: Tomáš Šalata (FK Inter Bratislava, II. liga), obaja od 24.4.2019.

U888: Adrián Leško (FC Lokomotíva Košice, II. liga).

U889: Kristóf Domonkos (KFC Komárno, II. liga).

U890: Ján Novák (Slavoj Trebišov, II. liga), všetci od 25.4.2019.

U891: Daniel Marčan (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 19.4.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U892: Matej Jakúbek (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), od 21.4.2019. 

U893: Roman Zemko (KFC Komárno, II. liga), od 25.4.2019. 

U894: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 24. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – Slavoj Trebišov, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 30.4.2019.

U895: FK Inter Bratislava (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 24. kola II. ligy MFK Skalica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 30.4.2019.

U896: Bojan Stajković (1363626, Partizán Bardejov BŠK, I. liga ženy, L). Na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárna kritika R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 13. kola I. ligy ženy Spartak Myjava – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 30.4.2019.

U897: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k udeleniu ČK hráčovi H č. 9 za HNS (zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera v pokutovom území) v 57. minúte stretnutia 24. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – Slavoj Trebišov, konaného dňa 19.4.2019.

U898: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U858 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky voči R) počas 2. stretnutia semifinále Slovnaft Cup-u FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U899: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U859 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vytrhanie sedačiek v sektore H) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň klubu ukladá povinnosť vysporiadať škodu na majetku (25 ks sedačiek).

U900: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko  klubu k  U860 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U901: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U861 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U902: Jozef Olejník (1060405, KFC Komárno, II. liga, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U863 a za HNS (opustenie TZ, urážka AR1 a nadmerná gestikulácia, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 23. kola II. ligy KFC Komárno – FK Poprad, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U863. 

U903: Imrich Baranyai (1389027, KFC Komárno, II. liga, M). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U864 a za HNS (vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 23. kola II. ligy KFC Komárno – FK Poprad, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 200 €, podľa čl. 48/2b, čl. 36/2a a čl. 12/2 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U864.

U904: Vojtech Szüllö (1024932, KFC Komárno, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U865 a za HNS (kritika a vyhrážky voči R a AR1) po stretnutí 23. kola II. ligy KFC Komárno – FK Poprad, podľa čl. 48/1c DP DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U905: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U866 a za HNS divákov (vulgárne pokriky divákov a vulgarizmy vo VIP priestoroch voči delegovaným osobám a hráčom H, obliatie pivom AR2 divákom D) počas stretnutia 23. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Petržalka, podľa čl. 58/2a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U906: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U867 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 23. kola II. ligy FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U907: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U868 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 23. kola II. ligy FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U908: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U821 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U909: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U797 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U910: MŠK Žilina (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U802 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas 1. stretnutia semifinále Slovnaft Cup-u MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U911:  MFK Zvolen. Opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U877, vo veci KS/5/2018 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2018 a vykonateľnosť dňa 25.11.2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Tomáš Jenčo alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

FUTSAL:
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U912: Lucas Matheus Dos Santos Alves (Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga), od 20.4.2019. 

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2.5.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že finále Slovnaft Cup-u 2018/2019 FC Spartak Trnava – MŠK Žilina sa odohrá 1.5. o 18:00 v Nitre.

Oznamuje, že po dohode s TÚ SFZ prišlo k nasledovnej úprave TL U19: 

28. kolo – 8.5. o 11:00, 29. kolo – 11. – 12.5 o 11:00, 30. kolo – 15.5. o 15:30. 

Schvaľuje:

U17/16, 27. kolo: Trnava – Michalovce 1.5. o 12:00 / 14:15.

U15/14:

4. kolo (NČ): Nitra – Trnava 4.5. o 13:00 / 15:00

6. kolo (NČ): Trenčín – Slovan BA 15.5. o 15:00 / 17:00

7. kolo (NČ): Domino – Skalica 2.6. o 12:00 / 14:00

U13/12:

16. kolo: Jupie M. Hamšíka – Pohronie 16.5. o 15:00 / 16:30, Poprad – Košice 4.5. o 14:30 / 16:00;

17. kolo: Humenné – Stropkov 28.4. o 10:00 / 11:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že finále Slovenského pohára žien 2018/2019 Bardejov – Slovan BA  sa odohrá 1.5. o 13:45 na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce.

Schvaľuje:

I. liga, 17. kolo: NMŠK – Nitra 18.5. o 12:00.

II. liga, skupina A, 17. kolo: D. Lužná – N. Zámky 5.5. o 14:30.

II. liga, skupina B, 17. kolo: P. Bystrica – Štiavnik 4.5. o 15:00.

WU19 / WU15, 16. kolo: Podbrezová – B. Bystrica 1.5. o 10:00 / 12:00.

WU15, 18. kolo: Nitra – Senica 11.5. o 9:00.

Kontumuje: II. liga, skupina A, N. Zámky – Kopčany 3:0, podľa SP čl. 82/b.

Odstupuje na DK SFZ: TJ Kopčany (II. liga ženy), za nepricestovanie na stretnutie 14. kola.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na svojom zasadnutí dňa 24.4.2019 v Bratislave:

 1. Udelil licenciu pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťažného ročníka 2019/2020 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, MFK Ružomberok, FK Senica, ŠKF Sereď, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a MŠK Žilina, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. Kluby sú povinné v stanovených termínoch plniť opatrenia, uložené POLK v rozhodnutí o udelení licencie, ktoré bolo klubom zaslané v elektronickej i vo vytlačenej verzii.
 2. Rozhodol neudeliť licenciu klubu FC Nitra, ktorý nesplnil minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií. Klub má právo do 10. mája 2019 (vrátane) podať odvolanie voči rozhodnutiu POLK Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom mu bolo zaslané poučenie.
 3. Udelil licenciu pre štart v II. lige mužov súťaž. ročníka 2019/2020 klubom MFK Dukla Banská Bystrica, Partizán Bardejov BŠK, FK INTER Bratislava, FK Dubnica n. Váhom, KFC Komárno, FC Lokomotíva Košice, ŠK Odeva Lipany, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FC Petržalka, FK Poprad, 1. FC TATRAN Prešov, MFK Skalica, FC ŠTK 1914 Šamorín, SLAVOJ Trebišov, FK POHRONIE Žiar n. Hronom / Dolná Ždaňa, MŠK Žilina (muži B). Kluby Partizán Bardejov BŠK, FK INTER Bratislava, FC Lokomotíva Košice, MFK Skalica a FC ŠTK 1914 Šamorín sú do 15.6.2019 povinné licenčnej administratíve SFZ predložiť správu audítora o overení účtovnej závierky klubu za finančný rok 2018. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, bude zahájené konanie o odobraní udelenej licencie.
 4. Podmienečne udelil licenciu Futbalovej akadémie klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, FC Nitra, FK Železiarne Podbrezová, FK Poprad, 1. FC TATRAN Prešov, MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, MŠK Žilina. Udelenie licencie potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenia v kategórii mužov a dorastu.  V prípade klubu Partizán Bardejov BŠK udelenie licencie podmieňuje aj predloženie relevantného dokladu z príslušného daňového úradu, v termíne do 15.6.2019.
 5. Schválil návrh na zaradenie klubov MFK Dukla Banská Bystrica a FC Petržalka do skráteného licenčného konania pre získanie licencie Futbalovej akadémie:
 6. Schválil návrh na potvrdenie udelenej licencie Útvaru talentovanej mládeže klubom MFK Dukla Banská Bystrica, FK INTER Bratislava, SDM Domino, FKM Karlova Ves, FK Humenné, FK Slovan Levice, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, FC Petržalka, MŠK Púchov, MŠK Rimavská Sobota, MFK Skalica, MFK Snina, MŠK Tesla Stropkov, FK Spišská Nová Ves, SLAVOJ Trebišov, MFK Vranov n. Topľou, FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, Akadémia Juventus Žilina, Jupie FŠ Mareka Hamšíka. V prípade klubu MFK Lokomotíva Zvolen, až po predložení relevantného dokladu z príslušného daňového úradu, v termíne do 13.5.2019.
 7. Schválil návrh na potvrdenie udelenej licencie Čakateľa klubom FK Čadca, FK Dubnica n. Váhom, KFC Komárno, FC Lokomotíva Košice, FC Košice, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ŠK Odeva Lipany, ŠK Novohrad Lučenec, ŠK Žolík Malacky, FKM Nové Zámky, FAMT Prešov, FC Baník Prievidza, FK Rača, FK POHRONIE Žiar n. Hronom / Dolná Ždaňa.

Všetky informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje, že v spolupráci so SF otvára školenie trénerov SFZ Futsal licencie, ktoré sa uskutoční v dvoch blokoch v termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Prihlasovať sa je možné od 25.4. do 26.5.2019. Bližšie informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ dňa 6.5.2019 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ Fitness – 2019, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/SFZ Fitness licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlasovať sa je možné od 10. do 30.4. 2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 7.5.2019 v Ružomberku organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ, v spolupráci s FC Spartak Trnava, dňa 13.5.2019 v Trnave organizuje Workshop trénerov brankárov SFZ 2019, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GKA/SFZ GK licencie v rozsahu 4 hodín. Prihlasovať sa je možné od 26.4. do 10.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Zvolen, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.5.2019 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie finále Slovenského pohára žien (ihrisko ViOn Z. Moravce):

1.5. o 13:45 Bardejov – Slovan BA Valentová, Pavlačková, Hanesová, Ježík, Hodoško.

Oznamuje termín konania jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez frekventantov projektu Šanca): 1.5.2019 v Nitre (TJ Stavbár). Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje zmenu termínu a miesta konania licenčného seminára rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov (licencia P): 24. – 26.5.2019 v Tatranskej Lomnici. Žiada jednotlivé KR RFZ o nahlásenie frekventantov do 5.5.2019 Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Štofik 4. – 5.5., Prešinský 27.4., Hrenák 8.5., Jankovič 13. – 17.5., 20. – 23.5., 26.5., Halíček 10. – 15.5., Zemko 11.5., Špivák 25.5.

Úsek PR – ospravedlnenie: Hlebaško 14. – 22.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zasadnutie komisie sa uskutoční 1.5.2019 v Nitre. Pozvánka s programom bude všetkým členom zaslaná emailovou poštou.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Jakub Šulc (FK Železiarne Podbrezová).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje, že školenie trénerov na licenciu „SFZ Futsal“ sa uskutoční v dvoch blokoch v predpokladanom termíne 8. – 9. jún 2019 a 20. – 21. júl 2019. Tréneri, ktorí budú vykonávať túto činnosť pri mládežníckych družstvách (FEJ U20, FEJ U17) v ročníku 2019/2020, majú školenie po vyslaní klubom zdarma. Prihlasovať sa je možné od 25.4. do 26.5.2019. Bližšie informácie sú na webstránke SFZ v časti,  SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.
 • oznamuje ÚHČ 3. stretnutia finále Varta Futsal ligy:

         Pinerola Futsal 1994 – MIMEL Lučenec, 1.5. o 20:10, Hant Aréna BA.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na finálové stretnutia play-off: 

         1.5. o 20:10: Pinerola Futsal 1994 – Mimel Lučenec 

         (Botka, Havrila, Belavý, Kubinec).

 • zmena delegovania

         29.4. o 19:45 Wild Boys ´02 BA – ŠK Makroteam ZA (Bohun za Belavého).

 • ospravedlnenie: Brutvanová k dispozícii po PN od 19.4.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.