VAR systém už na jar vo Fortuna lige? Medveď: Verím, že áno!

Posledná aktualizácia 22.12.2020 15:00

autor: VLADIMÍR MEDVEĎ, zdroj: SFZ


BRATISLAVA (SFZ) – Hoci ani systém VAR nevyriešil pochybnosti okolo všetkých sporných momentov počas zápasu, jeho používanie predsa len napomáha odstráneniu dohadov okolo (ne)správnych pokutových kopov, (ne)regulárnosti gólov, postavení mimo hry v rozhodujúcich okamihoch fauloch či hraní rukou. Na druhej strane je však stále okolo systému veľa otázok, u nás vari najčastejšia, či sa už počas jarnej sezóny dočkáme použitia systému VAR aj na slovenských trávnikoch. Pre futbalsfz.sk odpovedá VAR projektový manažér SFZ Vladimír Medveď.
Napadlo aj vám pri dohadoch okolo víťazného gólu Slovana v poslednom zápase jesene so Žilinou (3:2), že by sa nám už hodil fungujúci systém VAR?

“Určite áno, veď práve pre takéto situácie - v tomto prípade regulárnosť dosiahnutia gólu - sa uvedený systém do rozhodovania súťaží zavádza. A to hlavne pre exaktnú pomoc videotechniky a možnosť revidovania prípadného nesprávneho rozhodnutia rozhodcu. Aj keď treba podotknúť, že techniku obsluhuje opäť len človek a pracuje len s takými zábermi, aké mu poskytnú kamery televízneho prenosu.“


autor: VLADIMÍR MEDVEĎ, zdroj: SFZ


Priebežne posledný verejný odpočet realizácie projektu VAR na Slovensku ste urobili v máji tohto roku, kam odvtedy postúpil?
“Verejný áno, ale interný na nedávnom decembrovom zasadnutí VV SFZ. V utorok 1. decembra bola predložená jeho členom správa o aktuálnom stave implementácie systému a tí ju vzali na vedomie.“
V stredu 9. decembra sa uskutočnila na štadióne v Žiline takzvaná technologická certifikácia, ktorú na základe videozáznamov posúdia odborníci z FIFA. Ako tento proces prebiehal?

“Spomínaná  VAR IAAP Technology Remote Final Assessement certifikácia sa uskutočnila ako podklad na odsúhlasenie vhodnosti a dostatočnosti všetkých použitých technologických častí systému VAR pre jeho správne fungovanie. Teda ako hardvér, tak softvér riešenia samotného systému, ale aj hlasovej komunikácie medzi rozhodcami na hracej ploche a v operačnej miestnosti systému, rovnako technológie prenosu videozáznamu pre opätovné preskúmanie rozhodcom na monitore pri hracej ploche. Uvedené technologické prvky boli preskúšané na základe od FIFA zaslaného manuálu so splnením všetkých požiadaviek ako na obsah, tak aj na zdokumentovanie celého procesu.“
Ktorý krok v poradí pri zavádzaní VAR-u do praxe vlastne certifikácia je?

“Táto vyššie spomínaná je jednou z dvoch potrebných certifikácií zo strany FIFA na umožnenie použitia systému VAR vo Fortuna lige a záverečné fázy Slovnaft cupe. Po jej schválení príslušným orgánom FIFA bude ešte potrebné získať certifikáciu na školenia rozhodcov pre funkciu VAR a AVAR.“


autor: VLADIMÍR MEDVEĎ, zdroj: SFZ

V akom štádiu je personálne vyškolenie tímov, ktoré budú zabezpečovať VAR systém v zápasoch?
“Práve v tejto oblasti máme v súčasnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 najväčší problém. Keďže od 15. októbra platí zákaz organizovania športových podujatí okrem výnimiek, nie sme schopní pokračovať v školeniach na stupni on-line, čo znamená v rozhodovaní stretnutí s priamym zasahovaním do ich priebehu na základe posúdenia situácii so systémom VAR. Lebo to je možné v štádiu školenia len v neprofesionálnych súťažiach. Musíme preto čakať na zrušenie spomínaného zákazu, prípadne sa budeme snažiť využiť zápasy tímov v príprave pred jarnou časťou sezóny 2020/21.“
Takže časové prestoje a posuny počas tohtoročnej jari nepoznamenali kvalitu školení VAR tímov?

“Kvalitu určite nie. Časový posun nám na jednej strane priniesol už spomínané meškanie v on-line fáze školení, na druhej strane nám však poskytol väčší priestor na off-line sledovanie fortunaligových stretnutí a preškolenie väčšieho počtu VAR tímov až po on-line fázu.“


autor: VLADIMÍR MEDVEĎ, zdroj: SFZ

Chceli sme mať vyškolených 32 rozhodcov pre systém VAR, aký je reálny počet v tejto chvíli?
“V súčasnosti máme nastavené pre začiatok používania systému VAR vyškolenie minimálne pre štyri tímy v zložení VAR-AVAR-RO, rozumej videoasistenta rozhodcu, jeho asistenta pre systém VAR a operátora systému. V priebehu jarnej časti pri priaznivom uvoľňovaní opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 plánujeme doškoliť ďalších adeptov aspoň na dvojnásobný počet na celkovo osem tímov pre možnosť práce so systémom VAR.“
Na funkčnosť systému VAR má vplyv aj transformácia áut, vybavených príslušnou technikou. Sú už obe kompletne pripravené na službu?

“Spomínané transportné autá, alebo tiež mobilné operačné miestnosti systému VAR, boli vybavené potrebnou technikou a z môjho pohľadu sú plne pripravené na prevádzku. Počas doterajšieho používania sme už zaznamenali pár nových oblastí na vylepšenie technického riešenia, napríklad pri technickom riešení záložného systému pre komunikáciu s rozhodcom pri monitore na preskúmanie rozhodnutia s pomocou systému VAR, na ktorých riešení ešte pracujeme.“
Stále stojíte za svojou myšlienkou, že „VAR systém pomôže odstrániť kapitálne omyly, ale neurobí z futbalu strojovú aktivitu. Nezabúdajme, že je to krásna hra“?

“Určite áno, lebo táto myšlienka je základom filozofie pre používanie systému VAR a je alfou a omegou aj v rámci VAR protokolu a jeho správneho uplatňovanie pre rozhodovanie profesionálnych súťažných stretnutí s týmto systémom. Ten je len doplnkom a povedzme akousi záchrannou brzdou pre rozhodcu v prípade jeho závažnej a zrejmej chyby v určených štyroch oblastiach podľa VAR protokolu, ktorú vidí každý na televíznej obrazovke, len rozhodca nie. Systém VAR nie je technológia umelej inteligencie, ako to vidíme v sci-fi filmoch. A ja verím, že ani nikdy nebude, lebo potom by už futbal nebol tým pravým futbalom.“
Takže bude sa už hrať jarná časť sezóny 2020/21 Fortuna ligy pod dohľadom systému VAR?

“Stále verím, že áno, aj keď všetko závisí od úspešného zvládnutia obidvoch hlavných oblastí projektu implementácie systému VAR – ako technologickej, tak aj  kompletného vyškolenia rozhodcov s následným získaním finálneho odsúhlasenia zo strany FIFA pre použitie systému VAR v našich podmienkach.“

Značky
Autor
Peter Šurin
Osoba
Vladimír Medveď
Projekt
VAR systém
Téma
realizácia systému VAR
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.