GRASSROOTS – Do projektu DSG sa prihlásilo už 283 škôl, aktuálne je projekt v dôsledku opatrení pozastavený

Posledná aktualizácia 25.10.2020 02:16

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Do 25. októbra 2020 sa prihlásilo do projektu „Dajme spolu gól“ 283 školských zariadení, z toho 189 materských škôl a 94 základných škôl.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR Branislava Gröhlinga, zo dňa 24.10. 2020, je realizácia pohybových aktivít v prírode, krúžkovej činnosti na materských školách a záujmovej činnosti pre žiakov na základných školách, v súvislosti s pandémiou COVID-19 počas „Zákazu vychádzania“, pozastavená.

Projekt „Dajme spolu gól“ sa teší záujmu škôl, o čom svedčí aj počet doteraz prihlásených školských zariadení v aktuálnom školskom roku. Prihlášku adresovalo 283 škôl, pričom v krátkom čase je pravdepodobný prírastok v podobe ďalších 70 prihlášok. „Hovoríme v prevažnej väčšine o MŠ a ZŠ, ktoré sa zapojili do projektu aj v minulom školskom roku, školy však musia doriešiť isté administratívne nedostatky. Po ich odstránení im nebude nič brániť v tom, aby sa opäť zapojili do projektu "Dajme spolu gól" aj v tomto školskom roku,“ objasnil situáciu koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

„Materské školy, ktoré sú do projektu zapojené dva-tri roky, si projekt veľmi pochvaľujú aj preto, že v kluboch im narastá členská základňa v kategóriách do 8 a do 9 rokov. Deti majú väčší záujem o futbal, keďže už od materskej školy majú vytvorené priaznivé podmienky pod dohľadom kvalifikovaného trénera. Máme pozitívne ohlasy k projektu z každej časti Slovenska. Týmto sa chceme zároveň poďakovať všetkým zapojeným trénerom, trénerkám, že chodia do škôl a venujú sa deťom, lebo sú kľúčovým článkom pri rozvoji členskej základne v kluboch do budúcnosti,“ dodáva koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Z celkového počtu 283 škôl registruje Slovenský futbalový zväz 38 prihlášok nových materských škôl a 42 nových základných škôl. „Tieto čísla nás mimoriadne tešia, obzvlášť v tomto náročnom období. Rád by som sa zmienil aj o školách, ktoré sa zúčastnili projektu v minulom školskom roku, no do nového sa už z rôznych príčin nezapojili. Dialo sa tak vo väčšine prípadov z objektívnych príčin a to najmä v súvislosti s obavou z pandémie COVID-19 alebo v súvislosti s personálnym zabezpečením. Niektorým školám sa nepodarilo zabezpečiť trénera s platnou trénerskou licenciou. Tieto školy sme z projektu nevyradili, poskytli sme im ročnú ochrannú lehotu na doriešenie personálnych otázok a na zabezpečenie trénera resp. trénerky s platnou licenciou, a veríme, že o rok sa do projektu „Dajme spolu gól“ opäť prihlásia,“ vysvetlil Vladimír Lupták.

Podľa jeho slov, napriek stanovenému termínu (2.10.), SFZ disponuje kapacitou ešte 40 voľných miesteniek pre nové školské zariadenia, ktoré by prejavili záujem vstúpiť do projektu "Dajme spolu gól" ešte v tomto školskom roku 2020-21. Menej príjemnou správou je skutočnosť, že opatrenia v súvislosti s pandémiou vstúpili aj do projektu “Dajme spolu gól” a tak si deti na materských a základných školách budú musieť na futbal ešte istý čas počkať.

"Nakoľko sa pandemická situácia v SR v posledných dňoch zhoršila a vláda SR vyhlásila od včera (24.10. 2020) “Zákaz vychádzania“, nové opatrenia vydané ministrom školstva platné od 26.10 2020 neumožňujú v školách realizovať krúžkovú činnosť a nie sú povolené ani kurzy pohybových aktivít v prírode, resp. akékoľvek športové kurzy a výcviky v prírode. A práve do tejto kategórie sa radí aj projekt "Dajme spolu gól" ako pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal. Projekt je tak pozastavený na neurčito. Situáciu musíme akceptovať a reagovať na aktuálne nariadenia vlády SR. Veríme, že sa situácia čoskoro zmení k lepšiemu a pohybovo-športové aktivity na materských školách a záujmovú činnosť – futbal na základných školách budeme môcť opäť pre chlapcov a dievčatá rozbehnúť,“ dodal na záver koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

USMERNENIE SFZ - DSG K MIMORIADNYM OPATRENIAM VLÁDY SR je k dispozícii na https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

Projekt "Dajme spolu gól" na ZŠ v Kolárove.
zdroj: SFZ
Značky
Autor
Peter Zeman
Osoba
Vladimír Lupták
Projekt
Grassroots
Projekt
Dajme spolu gól
keywords
usmernenie SFZ
keywords
pozastavený projekt
Mohlo by vás zaujímať

Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do školského roka 2020/21, projekt podporil tréner SR A Pavel Hapal

17.8.2020 15:48

GRASSROOTS: Do projektu „Dajme spolu gól“ sa zapojilo v minulom školskom roku 262 MŠ a 104 ZŠ

13.8.2020 09:36

Do projektu „Dajme spolu gól“ sa doteraz zapojilo 59 ZŠ, prihlášky môžu školy vypĺňať do konca januára 2020

13.8.2020 09:34

Projekt „Dajme spolu gól“ od septembra už aj na základných školách, ďalšie prihlášky do konca januára

13.8.2020 09:31

Projekt „Dajme spolu gól“ zavíta v školskom roku 2019/20 okrem materských škôl prvýkrát aj do základných škôl

03.9.2020 15:43

GRASSROOTS – PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“ OTVÁRA DVERE ĎALŠÍM MATERSKÝM ŠKOLÁM

13.8.2020 09:29

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ napreduje, v októbri zamieri aj do základných škôl

13.8.2020 09:30

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do sezóny 2018/19, šanca pre ďalšie MŠ / ZŠ s MŠ

13.8.2020 09:28

Grassroots: Maskot Gólik na návšteve na ZŠ s MŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave

13.8.2020 09:37

„Dajme spolu gól“ - grassroots projekt pre deti materských škôl

13.8.2020 09:24

ŠK Slovan Bratislava hostil Festival futbalu materských škôl

13.8.2020 10:25

V rámci projektu "Dajme spolu gól" sme navštívili MŠ Kalinčiakova v Bratislave a MŠ Rusovce

13.8.2020 09:25

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.