SFZ – Druholigisti absolvovali pracovné stretnutie k licenčnému konaniu

Posledná aktualizácia 11.2.2020 10:01
Zástupcovia druholigových klubov na pracovnom stretnutí o licenčnom konaní.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – V pondelok (10. februára 2020) sa na pôde Slovenského futbalového zväzu stretli zástupcovia druholigových klubov. Hlavnou témou bolo licenčné konanie na sezónu 2020/21, čiže podmienky, ktoré musia kluby splniť, ak chcú hrať v nasledujúcom ročníku v druhej najvyššej súťaži.

Súvisiace články

II. LIGA – JESEŇ HODNOTÍ PREDSEDA KOMISIE RICHTÁRIK: POTEŠILO MA VEĽA GÓLOV A DIVÁCKY ZÁUJEM

II. LIGA – MLADÍCI V ZOSTAVÁCH, TRÉNER GUĽA: AK HRÁČ UKÁŽE KVALITU, SME HO SCHOPNÍ ODPREZENTOVAŤ NA MEDZINÁRODNOM FÓRE

II. LIGA – PRED NOVOU SEZÓNOU SA STRETLI ZÁSTUPCOVIA KLUBOV A POPRIALI SI VEĽA ŠŤASTIA


Za SFZ privítal klubových funkcionárov predseda komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik. „Takto sa budeme stretávať každoročne. Prejdeme si jednotlivé články licenčnej smernice. Chceme, aby licenčným konaním kluby prešli hneď na prvýkrát, nie ako minulý rok, keď viacerým klubom bola udelená licencia až na druhýkrát, po doplnení chýbajúcich dokumentov,“ povedal Richtárik, ktorého doplnil manažér klubového licenčného systému SFZ Milan Vojtek. „Licenčné konanie je pre vás ešte vždy novinka, keďže minulý rok ste ho absolvovali prvý raz. My pociťujeme povinnosť, aby sme vás čo najlepšie oboznámili s licenčnými podmienkami,“ vravel Vojtek.

Smernica klubového licenčného systému SFZ je rozdelená do piatich častí – športové, infraštruktúrne, personálno-administratívne, právne a finančné kritériá. Píše sa v nich napríklad o zdravotníckej starostlivosti, rasovej rovnosti, sekretariáte klubu, licenciách pre hlavného trénera a jeho asistenta, o usporiadateľoch, registrácii hráčov a písomných zmluvách s profesionálnymi futbalistami či o infraštruktúre klubov a ich domácich štadiónoch. „Pre vás je splnenie licencie podstatné, ak chcete hrať II. ligu. Postupne sa budeme snažiť minimalizovať papierovú dokumentáciu a budeme prechádzať na elektronickú. Tento rok to chceme vyskúšať s fortunaligovými klubmi, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s naším licenčným systémom,“ uviedol Milan Vojtek.

Zástupcovia druholigových klubov na pracovnom stretnutí o licenčnom konaní.
autor: SFZ, zdroj: SFZ

Dôležitou časťou úspešného aboslvovania licenčného konania je finančné hospodárenie klubu, o ktorom prítomným porozprával odborník na finančné licenčné kritériá a člen licenčnej komisie Andrej Rozvadský. „SFZ musí byť predložená ročná účtovná závierka žiadateľa o licenciu za posledný uzavretý finančný rok, ktorá musí byť overená nezávislým audítorom. Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že nemá voči iným futbalovým klubom záväzky po lehote splatnosti z transferových aktivít,“ poukázal na najdôležitejšie povinnosti klubov z oblasti hospodárenia Rozvadský.

Na záver sa prítomným prihovoril Miroslav Richtárik. „Chcel by som sa poďakovať všetkým prítomným. Verím, že takéto stretnutie nám pomôže v rozvoji ďalšej pozitívnej spolupráce,“ zaprial si Richtárik.


Najdôležitejšie dátumy licenčného konania

● do 16.12.2019 – zaslanie prihlášky do licenčného konania 

● do 16.3.2020 – príprava licenčnej dokumentácie v kluboch a jej vloženie do elektronického licenčného systému, prípadne zaslanie na SFZ

● do 23.4.2020 – preverovanie licenčnej dokumentácie klubov, príp. kontrolné návštevy klubov, hodnotiace správy pre rokovanie Prvostupňového orgánu licenčného konania

● do 31.5.2020 – rozhodnutie licenčných orgánov SFZ o udelení licencií, vrátane prerokovania podaných odvolaní

● do 15.6.2020 – mimoriadne uplatnenie klubového licenčného systému voči nováčikom Fortuna ligy a II. ligy mužov súťažného ročníka 2020/2021 – skrátené licenčné konanie


Branislav Sarňák
Značky
Osoba
Miroslav Richtárik
Súťaž
2.liga
Autor
Branislav Sarňák
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.