SFZ vydal ďalšie rozhodnutia v prípadoch narušenia integrity futbalových súťaží

piatok, 05.10.2018
|
Posledná aktualizácia 05.10.2018 15:22

BRATISLAVA (SFZ) - V nadväznosti na minulotýždňové verdikty Senátu disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže boli v kauze podozrenia z manipulácie najvyšších súťaži vydané ďalšie rozhodnutia.


BRATISLAVA (SFZ) - V nadväznosti na minulotýždňové verdikty Senátu disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže boli v kauze podozrenia z manipulácie najvyšších súťaži vydané ďalšie rozhodnutia. 

Po vypočutí všetkých zainteresovaných osôb, vyhodnotení všetkých dôkazov a podnetov z monitorovacieho systému UEFA ako aj ostatných relevantných informácii Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže rozhodol a uložil disciplinárne sankcie ďalším hráčom Peter Orávik, Ladislav Šosták, Richard Novák. 

Disciplinárne previnenia a výšky trestov sú zverejnené na webovej stránke SFZ v Úradnej správe č. 14  

SFZ upozorňuje, že nie všetci hráči potrestaní v rámci tejto kauzy sú alebo boli potrestaní priamo za manipuláciu stretnutí. V súvislosti s manipuláciou stretnutí sa niektorí previnili porušením predpisov z dôvodu narušenia integrity súťaže, a to napríklad nenahlásením ponuky na manipuláciu zápasov, zneužitím interných informácií, porušením zákazu stávkovania na zápasy a pod. V dôsledku takéhoto konania nebolo zabránené tomu, aby manipulácia niektorých zápasov prebehla alebo pokračovala v budúcnosti.  

Objasňovanie naďalej pokračuje, a keďže sa v prípadoch objavili nové skutočnosti Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže o sankciách ostatných riešených osôb rozhodne v najbližšej dobe. 

V súvislosti s informáciami o podozreniach z manipulácie zápasov nás môžete kedykoľvek kontaktovať aj anonymne na adrese integrita@futbalsfz.sk


Lucia Petrincová
Značky
SFZ
integrita
SFZ
matchfixing
Mohlo by vás zaujímať

Oficiálne stanovisko SFZ k prvým sankciám DK SFZ pre hráčov podozrivých z manipulácie stretnutí najvyšších slovenských súťaží

28.9.2018 13:53

MATCH-FIXING - V tomto roku absolvovalo školenie o manipulovaní zápasov 1 650 futbalistov

14.1.2019 13:03

SFZ: Projekt boja s match-fixingom pokračuje

25.1.2018 11:16

Čavoj: Manipulátori zápasov sa zameriavajú na stále mladších hráčov

25.8.2017 11:57

Jasné kroky SFZ k integrite

03.5.2017 11:09

Vyhodnotenie dotazníka „match-fixing“ (školenie klubov Fortuna ligy)

08.8.2016 11:40

Vieme v slovenskom futbale čeliť match-fixingu?

08.8.2016 14:16

Ako čeliť match-fixingu?

08.8.2016 11:48

Ako čeliť snahám o ovplyvňovanie zápasov

08.8.2016 11:37

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.