angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

UEFA: Medzi novými bezpečnostnými manažérmi aj Slovák Peter France

13. September 2017

BRATISLAVA (SFZ/) – Medzi novomenovanými bezpečnostnými pracovníkmi UEFA je aj Peter France, bezpečnostný manažér SFZ.
Aktuálna hrozba celosvetového terorizmu, mimoriadne udalosti počas stretnutí, divácke násilie, často prítomný rasizmus sú vážne problémy súčasného futbalu a musia im čeliť organizátori futbalových zápasov všade vo svete. Pritom cieľom UEFA a FIFA je futbal prístupný pre všetkých, dokonalá certifikácia štadiónov a komfort i bezpečnosť pre fanúšikov, prítomných na tribúnach. Aj preto sa začiatkom septembra v Mníchove konala konferencia, ktorej lajtmotívom bolo bezpečnosť na futbalových podujatiach a vo futbalovom prostredí a reakcia na súčasnú situáciu vo svete, zvládnutie hrozieb a pre diváka zabezpečenie bezpečnosti a pocitu istoty na futbalových zápasoch.
Počas nej zástupcovia bezpečnostého úseku v UEFA Kenny Scott a Marc Timmer vymenovali deväť nových bezpečnostných pracovníkov UEFA, medzi ktorými je po prvý raz aj Slovák, bezpečnostný manažér SFZ Peter France.
UEFA tak má v tejto chvíli celkom 24 UEFA Security officerov, ako znie v angličtine ich zaradenie do štruktúry európskej únie futbalových asociácií. Pri výbere a menovaní Franceho nepochybne zavážili jeho predchádzajúce pôsobenie v policajnom zbore SR a najmä dlhoročné skúsenosti z futbalového prostredia, zvýraznené prácou pre slovenský reprezentačný tím jednak počas Eura 2016 vo Francúzsku, ako aj ME 21 v Poľsku.
Veľmi si vážim túto pozíciu, dostal som tak možnosť zapojiť sa v UEFA do tímu špecialistov pre bezpečnosť. Môžem odovzdávať svoje skúsenosti a zároveň z takejto kvalitatívne vysokej úrovni preniesť dobré veci do nášho domáceho prostredia. Vidieť, že u nás napreduje nielen športová oblasť futbalu, ale aj zabezpečenie a servis okolo národných tímov a že slovenskí odborníci majú čo ponúknuť európskej futbalovej rodine,“ vyjadril sa France po menovaní do štruktúry UEFA pre futbalsfz.sk.
A už koncom mesiaca, presne 27. septembra, bude vo svojej novej pozícii v akcii. UEFA mu spolu s kolegom z Veľkej Británie zverila bezpečnostný dohľad nad zápasom skupinovej fázy Ligy majstrov Anderlecht Brusel – Celtic Glasgow. Ich úlohou je zabezepčiť fungovanie bezpečnostných opatrení podľa regulí UEFA pred, počas a po zápase, monitorovať celkovú situáciu a následne podať správu do ústredia. “Verím, že posledný bod našich úloh – pomoc pri riešení mimoriadnych kritických situácií – nebudem musieť nikdy plniť,“ reagoval France pri pohľade na zoznam úloh bezpečnostných pracovníkov UEFA.